Ana Dili Eğitimi Dergisi

308.264 161.310
Ana Dili Eğitimi Dergisi (ISSN:2147-6020), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Cilt 4, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Jenerik PDF
Editör Editör
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programının (2005) Amaç-Kazanım Tutarlılığı Açısından Değerlendirilmesi PDF
Hasan Hüseyin MUTLU
Türkçe Eğitimi Bölümlerindeki Öğretim Elemanlarının Niteliğine İlişkin Bir Araştırma PDF
Erkan ÇER
Türkçe Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Arif ÇERÇİ, Serdar DERMAN
Sevim Ak`ın Öykülerinin Eğitsel İletileri PDF
Serap UZUNER YURT, Tacettin ŞİMŞEK
Anne-Baba ve Çocuğun Etkileşimli Kitap Okumasının Okul Öncesi Çocuklarının Sosyal Durumlara Yönelik Yaklaşımlarına Etkisinin İncelenmesi PDF
Elif ÇELEBİ ÖNCÜ
Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanan Öğrencilerin Başarıları Üzerine Bir İnceleme PDF
Ayşegül BAYRAKTAR, Canan ASLAN
İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Üniversitelerdeki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi PDF
Ülker ŞEN
Tiyatro ve Drama Uygulamaları Dersi Kapsamında Sergilenen Oyunlara Dair Tematik Bir Değerlendirme PDF
Gıyasettin AYTAŞ, Başak UYSAL
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhmal Edilmiş İki Program: 1986 ve 2000 Programları PDF
Ülker ŞEN
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Söz Varlığının Geliştirilmesi Açısından İncelenmesi PDF
Mehmet KURUDAYIOĞLU, Taşkın SOYSAL
Temel Seviyede Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çizgi Romanların Öğrenme Düzeyine Etkisi PDF
Aliye USLU ÜSTTEN, Salim PİLAV
Üniversite Sloganlarının Bağdaşıklık Açısından İncelenmesi PDF
Başak UYSAL, Çağla ATMACA
Prospective Freshman English Teachers’ Knowledge of the English Sound System PDF (English)
Kadir Vefa TEZEL


ISSN:2147-6020 

Creative Commons Lisansı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.