Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

93.715 37.307

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.
--------------------------------------
Adnan Menderes University Institute of Social Sciences Journal’s main purpose is to contribute to the social sciences at national and international level, to create a respected academic ground where scientists working in this field can share the unique and remarkable works.

Duyurular

 

Dergimizin 2017 Yılı, 4. Cilt 1. sayısı yayınlanmıştır.

 

Dergimizin 2017 Yılı, 4. Cilt 1. sayısı yayınlanmıştır.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Dergimiz yayın hayatına http://dergipark.gov.tr/adusobed adresinden devam etmektedir.

Dergimize aday makale gönderecek yazarlarımızın http://dergipark.gov.tr/adusobed web adresini kullanmaları gerekmektedir.

 
Yayın tarihi: 2017-04-27
 

Web Adresimiz Değişmiştir

 

Ulakbim Dergipark bünyesinde yeni yazılım sistemine geçiş çalışmalarımız sürmektedir. Dergimize aday makale gönderecek yazarlarımızın  http://dergipark.gov.tr/adusobed web adresini kullanmaları gerekmektedir. 

 
Yayın tarihi: 2017-01-26
 
Diğer duyurular

Cilt 3, Sayı 3 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir İçindekiler

İçindekiler

Makaleler

Serbest Bölgelerde Vergi Avantajları PDF
Hakan ARSLANER, Sefa ÇOBANOĞLU
Somut Olmayan Kültürel Miras ve Üniversite Gençliği PDF
Mehmet Surur ÇELEPİ
Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilir Hibe Kaynakları PDF
Onur DURUKAL, Recep TEKELİ
Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi PDF
Hasan GÜL
Uygulamalı Elektronik Pazarlama Dersi Öğretim Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği PDF
Kerim GÜNDOĞDU, Berkay ÇELİK, Mehmet ALTIN, Erkan Kadir ŞİMŞEK
Bitcoin Ekonomisi: Bitcoin Eko-Sisteminden Doğan Yeni Sektörler Ve Analizi PDF
Yaşar GÜLTEKİN, Yetkin BULUT


SOBED, Scientific Indexing Services, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing ve ASOS tarafından taranmaktadır