Mustafa Ruhi Şirin Hikâyelerinin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi

Bekir KAYABAŞI, Mehmet YILMAZ, İbrahim DOYUMĞAÇ
2.564 1.050

Öz


Bu çalışmada, Mustafa Ruhi Şirin hikâyeleri okunabilirlik açısından incelenmiştir. İnceleme sırasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelenmesine dayanan betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamı Mustafa Ruhi Şirin’in “Her Çocuğun Bir Yıldızı Var” ile “Geceleri Mızıka Çalan Kedi” adlı iki hikâye kitaplarındaki hikâye metinlerinden oluşmaktadır.  Araştırmanın evreni Şirin’in hikâyeleriyken örneklemi ise yazarın hikâye metinlerinin ilk yüz sözcüğüdür. Yazarın hikâyeleri okunabilirlik açısından incelenmiş ve bu hikâyelerden elde edilen bulgular, tablolar şeklinde gösterilmiştir. Çalışmada, Ateşman ve Çetinkaya-Uzun okunabilirlik formülü kullanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mustafa Ruhi Şirin, hikâye, okunabilirlik, çocuk edebiyatı.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.