Evaluation of Fisheries Consumption Behavior of People Living in Malatya Provincial Center

Mustafa BALCI, Nevim BİRİCİ, Tunay ŞEKER, Timur DEMİR, Gülden ARISOY ARISOY
1.968 391

Abstract


This study was made to evaluate the fisheries consumption behavior of the people who are at different age and educational level and living in the center of Malatya in 2015. The people surveyed selected randomly and the survey have applied face to face to 409 persons. The majority of the respondents (73.3%) prefered to consume the vegetal and animal products together. Animal product consumption rate found in low levels, 18.3%. The vegetal product consumption was 8.3%. In the center of Malatya, the rate of the fish meat likers was 89% while the rate of dislike fish meat was 11%. When looked into surveyed people how often consume fish, it was seen that the ratio of fish consumption was 26% once of the week, the ratio of fish consumption was 10% 2-3 times of the week and once of the fifteen days was 28%. The rate of those who never consume fish was 4% while the rate of consuming fish was 10%, one or several times of the year. It was determined that 38% of surveyed 409 persons prefered to eat sea fish and 25% of them prefered to eat freshwater fish. While 31% of them didn’t oversee differences between the sea or freshwater fish species, 5% of them said none of those. 23% of surveyed people pointed out usually consumpte more salmon and carp, 22% of them usually consumpte more anchovy, horse mackerel and other inland water fish (perch, bream and acorn et al.), 19% of them usually consumpte more alabalık and 8% of them usually consume more salmon, carp and other inland water fish. Salmon which was producted intensively in the province, was consumed lovingly when sea fishes such as anchovy, horse mackerel, bream were substantially consumed.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Anonim, 2014-2018 10. Kalkınma Planı, Kalkınma Bakanlığı, 2013.

Anonim, Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Verileri, Malatya, 2015.

Aydın, M., Karadurmuş, U., Trabzon ve Giresun Bölgelerindeki Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences, 3(9), 57-71, 2013.

Aydın, M., Karadurmuş, U., Consumer Behaviors For Seafood in Ordu Province, SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 3, 18-23, 2012.

BAKA, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Su Ürünleri Sektör Raporu, Isparta, 2012, www.baka.org.tr.

Çolakoğlu, F. A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç., Ormancı, H. B., Çanakkale İlindeki Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(113), 387-392, 2006.

Göğüş, A. K., Kolsarıcı, N., FAO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Su Ürünleri Teknolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 2012.

Hatırlı, S. A., Demircan, V., Aktaş, A. R., Isparta İlinde Ailelerin Balık Tüketiminin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yayınları, 9(1), 245-256, 2004.

Karakaş, G., Tokat İli Kentsel Alanda Et Ve Et Ürünleri Tüketiminde Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat, 2010.

Kutlu, S., Balçık Mısır, G., Bölgemizde Su Ürünleri İşleme-Değerlendirme Tesislerinin Gelişimi, Yunus Araştırma Bülteni, 7(1), 2007.

Nalinci, S., Amasya İli Merkez İlçedeki Hane Halkının Et Tüketim Alışkanlıkları ve Et Tüketimini Etkileyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat, 2013.

Olgunoğlu, İ. A., Bayhan, Y. K., Olgunoğlu, M. P., Artar, E., Ukav, İ., Adıyaman İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(1), 21-25, 2014.

Orhan, H., Yüksel, O., Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-7, 2010.

Saygı, H., Saka, Ş., Fırat, K., Katağan, T., İzmir Merkez İlçelerinde Kamuoyunun Balık Tüketimi ve Balık Yetiştiriciliğine Yaklaşımı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-2), 133-138, 2006.

Şen, B., Canpolat, Ö., Sevim, A. F., Sönmez, F., Elazığ İlinde Balık Eti Tüketimi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(3), 433-437, 2008.

TÜİK, 2012 Türkiye İstatistik Kurumu Verileri, www.tuik.gov.tr.

TÜİK, 2014 Türkiye İstatistik Kurumu Verileri, www.tuik.gov.tr.

Yüksel, F., Kuzgun, N., Özer, E. İ., Tunceli İli Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi, G. Ü. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(2-5), 28-36, 2011.

FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture, 2015.

TÜİK, 2015 Türkiye İstatistik Kurumu Verileri, www.tuik.gov.tr.