Toz Kömürün Flotasyonunda Sıcaklığın Etkisi

Hasan HACIFAZLIOĞLU, Gözde Hande GERDAN
1.734 349

Öz


Bu çalışmada, %55,85 küllü Zonguldak toz kömüründen flotasyon yöntemi ile temiz kömür üretiminde toplayıcı olarak bitkisel atık yağ (BAY) kullanılmış ve pülp sıcaklığının flotasyon verimine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla pülp sıcaklıkları 5±3, 25±3, 50±3 ve 75±3 °C olacak şekilde 4 farklı pülp sıcaklığı değerinde flotasyon çalışması yapılmıştır. Deneyler sonucunda en yüksek yanabilir verim değerleri 25±3 ve 50±3 0C'lik pülp sıcaklıklarında elde edilmiştir. Suyun soğuk (5±3 0C)  ya da çok sıcak olması (75±3 0C)  durumunda yanabilir verim azalmıştır. En yüksek yanabilir verim değerleri pülp sıcaklığının 25±3 0C olduğu durumda elde edilmiştir. Bu sıcaklıkta yanabilir verim %28,19, ürün külü ise %15,80 bulunmuştur. En düşük küllü kömür ise 75±3 °C'lik pülp sıcaklığında elde edilmiş olup, ürün külü %11,21 bulunmuştur. Ancak 75±3 0C'lik pülp sıcaklığında yanabilir verim değeri diğer sıcaklıklara göre daha düşük olup,  %23,69 bulunmuştur.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Bilir, K., 2011, Kömür Flotasyonunda Kullanılan Gazyağı Miktarının Oranların Farkı Testi ile Optimizasyonu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt: XXIV

Hacıfazlıoğlu, H., 2009, İnce Boyutlu Kömürlerin Flotasyonu İçin Yeni Bir Flotasyon Makinesinin (Siklojet Hücresinin) Geliştirilmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, Doktora Tezi

Hacıfazlıoğlu H., 2012. Application Of The Modified Water-Only Cyclone For Cleaning Fine Coals In A Turkish Washery, And Comparison Of Its Performance Results With Those Of Spiral And Flotation, Fuel Processing Technology, vol.32, pp.11-17.

Bhattacharya, S. and Pascoe, R.D., 2005, Effect of Temperature on Coal Flotation Performance - A Review, Mineral Processing & Extractive Metall. Rev., 26: 3161.

Atak, S. ve Tolun, R., 2014. Cevher Hazırlama El Kitabı, Ed.G.Önal, G.Ateşok, K.T.Perek., YMGV, İstanbul.,s.185-236.

Somasunduran, P., 1979; Processing Mineral Fines, Eng. Min. Journal, Dec.

Ateşok, G., 1983. Bir Ayırma Yöntemi Olarak Elektroflotasyon, Madencilik Dergisi, 3, s.22-36.

Cebeci, Y. 2002. The investigation of the floatability improvement of Yozgat Ayrıdam lignite using various collectors, Fuel, 81 281-289.

Bailey, R., and Whelan, P. F., 1957, Influence of pulp temperature on the froth flotation of four british fine coals, J. Inst. Fuel, 25, pp. 304_307.

Gayle J. B. and Smelley, A. G., 1960. Effects of Temperature Variation on Contact Angles for Coal and Related Substances, U.S. Bureau of Mines, (*), Pittsburgh, (RI 5585).

Glembotskii, V. A., Klassen, V. I., and Plaksin, I.N., 1972, Flotation, New York, Primary Sources.

Klassen, V. I., 1963., Coal Flotation, Moscow, Gosgortiekhizdat, and Katowice, Russia, Slask (in Russian and Polish).