İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME İÇİN REVİZYON VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ: MALATYA ÖRNEĞİ

Özgür Özdemir
1.743 1.361

Öz


Atıksu Arıtma tesisleri işletme sahipleri için enerji tüketimi bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için, yeni yapılacak tesislerde ilk yatırım maliyeti ile birlikte işletme maliyetleri de dikkate alınmalıdır. Arıtma tesislerinde mekanik ekipman seçimi, sistem dizaynı, atıksuyun organik içeriğinin kullanımı, mevcut arıtma alanında yenilebilir enerji kaynaklarının kurulumu ile hem tesis enerji sarfiyatı azaltılabilir hem de enerji elde edilebilir. Bu çalışmada, mevcut İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde sürdürülebilir ve etkin işletme ve enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için çeşitli revizyonlar planlanmış ve öneriler sunulmuştur. Bu amaçla Malatya İleri Biyolojik arıtma tesis uygulama alanı olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında enerji ve işletme verimliliğinin sağlanabilmesi için planlanan revizyonlar ve beklenen katkıları tartışılmıştır. Bu kapsamda, Fazla Çamur, Süzüntü Suyu, Geri Devir ve Giriş Terfi Pompalarının değişmesi tesisin işletme değerleri açısından olumlu olacağı düşünülmektedir.  Difüzör tarlalarının yoğunlaştırılması, Güneş Enerji Santrali kurularak tesisin bir kısım ihtiyacı karşılanması, yeni gaz motorunun kurulması işletme maliyetlerinin azaltılmasında önemli katkı sağlayabileceği söylenebilir.  


Tam metin:

PDF

Referanslar


. Focus on Energy. Water and wastewater energy best practice guidebook. Prepared for Wisconsin Department of Administration by the Focus on Energy Program. Madison, WI,US. 2006.

. Metcalf and Eddy, Inc. (2003). Wastewater engineering: Treatment and reuse (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

. Cao YS. Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Wastewater Treatment Plants. IWA Publishing, London, UK. 2011.

. Batts CW, Burton FL, Jones M. Demand side management opportunities in the wastewater industry. In Water environment federation, proceedings of the 66th annual conference & exposition. 1993.

. Krampe J. Energy benchmarking of South Australian WWTPs. Water Science and Technology 2013; 67 (9): 2059–206

. Lindtner S, Kroiss H, Nowak O. Benchmarking of municipal waste water treatment plants (an Austrian project). Water Sci. Technol. 2004; 50(7): 265–271.

. Yang L, Zeng S, Chen J, He M, Yang W. Operational energy performance assessment system of municipal wastewater treatment plants. Water Science & Technology. 2010; 62(6): 1361-1370.

. Descoins N, Deleris S, Lestienne R, Trouvé E, Maréchal F. Energy efficiency in waste water treatments plants: Optimization of activated sludge process coupled with anaerobic digestion. Energy 2012; 41:153-164.

. Trapote A, Albaladejo A, Simón P. Energy consumption in an urban wastewater treatment plant: the case of Murcia Region (Spain). Civil Engineering and Environmental Systems 2014; 31(4): 304-310.

. Mamais D, Noutsopoulos C, Dimopoulou A, Stasinakis A, Lekkas TD. Wastewater treatment process impact on energy savings and greenhouse gas emissions. Water Science & Technology 2015; 71(2): 303-308.

. Risch E, Gutierrez O, Roux P, Boutin C, Corominas L. Life cycle assessment of urban wastewater systems: Quantifying the relative contribution of sewer systems. Water Research 2015; 77: 35-48.

. Panepinto D, Fiore S, Zappone M, Genon G, Meucci L. Evaluation of the energy efficiency of a large wastewater treatment plant in Italy. Applied Energy 2016; 161: 404-411.

. Uggetti E, Hughes-Riley T, Morris RH, Newton MI, Trabi CL, Hawes P, Puigagut J, García J. Intermittent aeration to improve wastewater treatment efficiency in pilot-scale constructed wetland. Science of the Total Environment 2015; 559: 212-217.

. Sato N, Okubo T, Onodera T, Agrawal LK. Economic evaluation of sewage treatment processes in India. J. Environ. Manage. 2007; 84, 447–460.

. Foladori P, Vaccari M, Vitali F. Energy audit in small wastewater treatment plants: methodology, energy consumption indicators, and lessons learned. Water Science and Technology 2015; 72 (6): 2267–2275.

. Gallego A, Hospido A, Moreira MT, Feijoo G. Environmental performance of wastewater treatment plants for small populations. Resources, Conservation and Recycling 2008; 52 (6), 931–940.

. Vera I, Sáez K, Vidal G. Performance of 14 full-scale sewage treatment plants: comparison between four aerobic technologies regarding effluent quality, sludge production and energy consumption. Environmental Technology 2013; 34 (15), 1007–1015.

. WERF. Energy Efficiency in Wastewater Treatment in North America: Best Practices and Case Studies of Novel Approaches. WERF Report OWSO4R07E, IWA Publishing, London, UK.

. KASKİ. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu. 2015.

. ATV - A 131E. German ATV Rules and Standards, Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants. 2000.

. EPDK. Rüzgar ve Güneş Ölçüm Tebliği – İSTANBUL Sf 26. 19 Aralık 2012.