Yapı Projelerinin Süre-Maliyet Optimizasyonunda Metasezgisel Algoritma Kullanımı

Gülçağ ALBAYRAK, İlker ÖZDEMİR
1.733 428

Öz


Yapı projelerinin belirlenen zaman ve bütçe çerçevesinde tamamlanabilmesi proje yöneticileri açısından en önemli konulardan biridir. Bunun sebebi projelerde kullanılan tüm kaynakların uygulamada sınırlı olarak bulunmasının yanı sıra sürenin de problemin bir kısıtlayıcısı olmasıdır. Böylelikle, toplam proje maliyetini oluşturan malzeme ve işçilik gibi tüm kaynakların hedeflenen proje süresiyle uyumlu olacak şekilde en baştan değerlendirilerek planlamanın yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada en kritik nokta proje yöneticilerinin bütçe ile süre arasında bir denge kurabilmesidir. Optimizasyon adı verilen ve bir problem üzerinde en iyi sonucu elde edebilme teknikleri olarak tanımlanan çalışmalar proje planlama alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Optimizasyon teknikleri geçmişten günümüze oldukça büyük değişim göstermiştir.  Geçmişte yapı projelerinde karşılaşılan süre-maliyet optimizasyon problemlerine kesin hesap yöntemleri gibi geleneksel yöntemlerle yaklaşılmış, problemin içerdiği karmaşıklık çözüme ulaşmayı güçleştirdiğinden daha gelişmiş yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple yeni tekniklerin birbiri ardına ortaya konulduğu ve var olan tekniklerin durmaksızın geliştirildiği optimizasyon alanında son yıllarda metasezgisel algoritmalar adı verilen çok sayıda yöntem türetilmiştir.  Metasezgisel algoritmalar kesin çözümü garanti etmemekle birlikte yakınsama özelliği ile optimuma yakın çözümleri elde etmede oldukça kullanışlıdır. Bu çalışmada evrimsel algoritmalar, doğadan esinlenen algoritmalar ve melez algoritmalar gibi süre-maliyet optimizasyon probleminin çözümüne yönelik algoritmalar tanıtılmakta ve literatürdeki çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Abdel-Raheem M. and Khalafallah, A. (2011). “Using Electimize to Solve the Time-Cost Tradeoff Problem in Construction Engineering”, Computing in Civil Engineering Proceedings, 250–257, 2011.

Abd El Razek, R. H., Diab, A. M., Hafez S., M.and Aziz, R. F. (2010). “Time-Cost-Quality Trade-Off Software by using Simplified Genetic Algorithm for Typical Repetitive Construction Projects”, International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, 4(1).

Afruzi, E. N., Najafi, A. A., Roghanian, E. and Mazinani, M. (2014). “A Multi-Objective Imperialist Competitive Algorithm for Solving Discrete Time, Cost and Quality Trade-Off Problems with Mode Identity and Resource-Constrained Situations”, Computers and Operations Research, 50, 80–96.

Afshar, A., Kaveh, A. and Shoghli, O. R. (2007). “Multi-Objective Optimization of Time-Cost-Quality using Multi-Colony Ant Algorithm”, Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), 8(2), 113-124.

Afshar, A., Ziaraty, A., Kaveh, A. and Sharifi, F. (2009). “Nondominated Archiving Multicolony Ant Algorithm in Time–Cost Trade-Off Optimization”, Journal of Construction Engineering and Management, 135(7), 668–674.

Aladini, K., Afshar, A. and Kalhor, E. (2011), “Discounted Cash Flow Time-Cost Trade-Off Problem Optimization; ACO Approach”, Asian Journal Of Civil Engineering (Building And Housing), 12(4), 511-522.

Albayrak, G. (2016). “Kaynak Kısıtlı İnşaat Projeleri Süre-Gider Eniyilemesinde Karşılaştırmalı Melez-Metasezgisel Yöntem Seçimi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, Doktora Tezi (devam ediyor).

Blum C. and Roli A. (2003). “Metaheuristics in Combinatorial Optimization: Overview and Conceptual Comparison”, ACM Computing Surveys, 35, 268-308.

Chau, D.K H., Chan, W. T. and Govindan, K. (1997). “A Time-Cost Trade-Off Model with Resource Consideration using Genetic Algorithm”, Civil Engineering Systems, 14, 291-311.

Chen, S. P. and Tsai, M. J. (2011). “Time-Cost Trade-Off Analysis of Project Networks in Fuzzy Environments”, European Journal of Operational Research, 212 (2), 386-397.

Dorigo M. and Di Caro G. (1999). “Ant Colony Optimization: A New Meta-Heuristic”, In: Proceeding of the 1999 Congress on Evolutionary Computation, 2, 1470–1477.

Eshtehardian, E., Afshar A. and Abbasnia, R. (2008). “Time-Cost Optimization: Using GA and Fuzzy Sets Theory for Uncertainties in Cost”, Construction Management and Economics, 26(7), 679–691.

Eshtehardian, E. Afshar, A. and Abbasnia, R. (2009). “Fuzzy-Based MOGA Approach to Stochastic Time-Cost Trade-Off Problem”, Automation in Construction,18(5), 189-198.

Ezeldin, S. A. and Soliman, A. (2009). “Hybrid Time-Cost Optimization of Nonserial Repetitive Construction Projects”, Journal of Construction Engineering and Management, 135(1), 42-55.

Feng, C. W., Liu, L. and Burns, S. A. (1997). “Using Genetic Algorithms to Solve Construction Time-Cost Trade-Off Problems”, Journal of Computing in Civil Engineering, 11 (3), 184–189.

Golpira, H. and Hejazi, S. (2014). “A Scenario Based Stochastic Multi-Objective Modeling for Time-Cost-Quality Trade-Off Problem”, Project Management Development-Practice and Perspectives, University of Latvia, Riga, Latvia.

Grosan, C., Abraham, A. and Chis, M. (2006). Swarm Intelligence in Data Mining, Abraham et al. (eds) Swarm Intelligence in Data Mining, Springer.

Haque, K. M. A. and Hasin, M. (2012). “Genetic Algorithm for Project Time-Cost Optimization in Fuzzy Environment,” Journal of Industrial Engineering and Management, 5(2), 364-381.

Hooshyar, B., Rahmani, A. and Shenasa, M. (2008). “A Genetic Algorithm to Time Cost Trade Off in Project Scheduling,” at presented IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Huang Y. S., Deng, J. J. and Zhang Y. Y. (2008). “TI Time-Cost-Quality Tradeoff Optimization in Construction Project Based on Modified Ant Colony Algorithm”, Proceedings of the Seventh International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Kunming, China, 1031-1035.

Iranmanesh, H., Sikandari, M. R. and Allahverdiloo, M. (2008). “Finding Pareto Optimal Front for Multimode Time, Cost Quality Tradeoff in Project Scheduling”, World academy of Science, Engineering and Technology, 40, 346-350.

Issa, U. H. and Eid, M. A. (2013). “An Application of Genetic Algorithms to Time-Cost-Quality Trade-Off in Construction İndustry”, Civil and Environmental Research, 3(12), 11-19.

Kandil, A. and El-Rayes, K. (2005). “Parallel Computing Framework for Optimizing Construction Planning in Large-Scale Projects”, Journal of Computing in Civil Engineering, 19 (3), 304–312.

Kandil, A. and El-Rayes, K. (2006). “Parallel Genetic Algorithms for Optimizing Resource Utilization in Large-Scale Construction Projects”, Journal of Construction Engineering and Management, 132 (5), 491-498.

Kasaeian, A., Reza, O. and Afshar, A. (2007). “Nondominated Archiving Genetic Algorithm for Multi-Objective Optimization of Time-Cost Trade-Off”, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Evolutionary Computing, Vancouver, British Columbia, Canada.

Kaveh, A., Khanzadi, M., Alipour, M. and Rajabi Naraky, M. (2015). “CBO and CSS Algorithms for Resource Allocation and Time-Cost Trade-Off”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 59(3), 361–371.

Kennedy, J., and Eberhart, R. C. (1995). “Particle Swarm Optimization”, In Proceedings of the IEEE international conference on neural networks IV, 1942–1948.

Li, H., Hussein, M. A. and Lei, Z. (2011). “Incentive Genetic Algorithm Based Time-Cost Trade-Off Analysis Across A Build-Operate-Transfer Project Concession Period”, Canadian Journal of Civil Engineering, 38, 166-174.

Mohammadi, G. (2011). “Using Genetic Algorithms to Solve Industrial Time Cost Tradeoff Problems”, Indian Journal of Science and Technology, 4(10), 1273-1278.

Mokhtari, H., Kazemzadeh, R. B. and Salmasnia, A. (2011). “Time-Cost Tradeoff Analysis in Project Management: An Ant System Approach”, IEEE Transactions on Engineering Management 58 (1), 36-43.

Monghasemi, S., Nikoo, M. R., Fasaee, M. A. K. and Adamowski, J. (2015). “A Novel Multi Criteria Decision Making Model for Optimizing Time-Cost-Quality Trade-Off Problems in Construction Projects”, Expert Systems with Applications, 42, 3089-3104.

Mungle S., Benyoucef L., Son Y. J. and Tiwari M. K. (2013). “A Fuzzy Clustering Based Genetic Algorithm Approach for Time-Cost-Quality Trade-Off Problems: A Case Study of Highway Construction Project”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 26 (8), 1953–1966.

Ng, S. T. and Zhang, Y. (2008). “Optimizing Construction Time and Cost Using Ant Colony Optimization Approach”, Journal of Construction Engineering and Management, 134 (9), 721-728.

Pathak, B. K. and Srivastava, S. (2007). “MOGA-Based Time Cost Tradeoffs: Responsiveness for Project Uncertainties”, presented at IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Pathak, B. K., Srivastava, S. and Srivastava, K. (2008). “Neural Network Embedded with Multi-Objective Genetic Algorithm to Solve Nonlinear Time Cost Trade-Off Problem of Project Scheduling”, Journal of Scientific and Industrial Research, 67, 124-131.

Pathak, B. K. and Srivastava, S. (2015). “Effects of Project Uncertainties on Nonlinear Time-Cost Tradeoff Profile”, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 12(4), 79-100.

Rahimi, M. and Iranmanesh, H. (2008). “Multi-Objective Particle Swarm Optimization for Discrete Time Cost Quality Trade-Off Problems”, World Applied Sciences Journal, 4(2), 270-276.

Salmasnia, A., Mokhtari, H. and Kamalabadi, I. N. (2011). “A Robust Scheduling of Projects with Time, Cost and Quality Considerations”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60, 631-642.

Senouci, A. B. and Naji, K. (2006). “A Computerized System for Scheduling and Cost Optimization of Non-Serial Linear Projects”, Surveying and Built Environment, 17(2), 49-62.

Shahsavari Pour, N., Modarres, M. and Tavakkoli Moghadam R. (2012). “Time-Cost-Quality Trade-Off in Project Scheduling with Linguistic Variables”, World Applied Sciences Journal, 18 (3), 404-413.

Shrivastava, R., Singh and Dubey, G. C. (2012). “Multi Objective Optimization of Time Cost Quality Quantity using Multi Colony Ant Algorithm”, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 7(16), 773-784.

Sönmez, R. and Bettemir, Ö. H. (2012). “A Hybrid Genetic Algorithm for The Discrete Time-Cost Trade-Off Problem”, Expert Systems with Applications, 39(13), 11428-11434.

Tareghian, H. R. and Taheri, S. H. (2007). “A Solution Procedure for The Discrete Time, Cost and Quality Tradeoff Problem using Electromagnetic Scatter Search”, Applied Mathematics and Computation, 190 (2), 1136-1145.

Tavana, M., Abtahi, A. R. and Khalili-Damghani, K. (2014). “A New Multi-Objective Multi-Mode Model for Solving Preemptive Time-Cost-Quality Trade-Off Project Scheduling Problems”, Journal of Expert Systems with Applications, 41, 1830–1846.

Toklu, Y. C. (2014). “An Overview of Metaheuristic Algorithms”, Metaheuristics And Engineering Proceedings of the 15th EU/ME Workshop, İstanbul-Turkey, 13-16.

Xiong, Y. and Kuang, Y. (2008). “Applying an Ant Colony Optimization Algorithm-Based Multiobjective Approach for Time–Cost Trade-Off”, Journal of Construction Engineering and Management, 134(2), 153-156.

Vanhoucke, M., Debels, D. and Sched, J. (2007). “The Discrete Time/Cost Trade-Off Problem: Extensions And Heuristic Procedures”, Journal of Scheduling, 10, 311–326.

Yang, I. (2007). “Using Elitist Particle Swarm Optimization to Facilitate Bicriterion Time-Cost Trade-off Analysis”, Journal of Construction Engineering and Management, 133 (7), 498-505.

Yang, Q. (2009). “Application of Time-Cost-Quality Tradeoff Optimization Model Based on Improved PSO Algorithm to Construction Project”, Proceedings of Asia-Pacific Conference on Information Processing, 02, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA.

Zareei, M. and Hassan-Pour, H. A. (2015). “A Multi-Objective Resource-Constrained Optimization of Time-Cost Trade-Off Problems in Scheduling Project,” Iranian Journal of Management Studies, 8(4), 653-685.

Zhang, H., Xing, F. (2010). “Fuzzy-Multi-Objective Particle Swarm Optimization for Time-Cost-Quality Tradeoff in Construction”, Automation in Construction, 19(8), 1067-1075.

Zhang, Y. and Ng, S. (2012). “An Ant Colony System Based Decision Support System for Construction Time-Cost Optimization”, Journal of Civil Engineering and Management, 18(4), 580-589.

Zhang, H. (2014). “The Fuzzy Time-Cost-Quality-Environment-Trade-Off Analysis of Resource Construction Systems for Large-Scale Hydroelectric Projects”, 7th International Conference on Management Science and Engineering Management, Lecture Notes on Electrical Engineering 241, Springer.