Biber Bitkisinden Alınan Spektral Yansımaların Yapay Sinir Ağları Kullanarak Hastalık Tespiti

Kerim KARADAĞ, Ramazan TAŞALTIN
1.443 511

Öz


Bu çalışmada, Topraktan bibere verilmiş Zararlı Fungusların ve herhangi bir işlem yapılmamış Biber yapraklarından alınan spektral yansımaların sınıflandırılması gerçeklenmiştir. Hastalıklı ve sağlıklı biber yapraklarının Spektroradyometre ile kaydın tespiti bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veri seti iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup (A), Negatif kontrol grubu herhangi bir şey içermeyen sağlıklı biber bitkisi. İkinci grup  (B), Pozitif kontrol grubu zararlı Fungus içeren hastalıklı biber bitkisi. Biber ile ilgili durum tespiti iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama öznitelik vektörünün temini, ikinci aşamada ise verilere ilişkin öznitelik vektörlerinin sınıflandırılması yapılmıştır. Öznitelik çıkarma işlemi olarak Dalgacık Analizi ve birkaç istatistiksel yöntem kullanılmıştır. Sınıflandırma yöntemi olarak ise Yapay Sinir Ağları yöntemi kullanılarak, biber ile ilgili durum tespitinde elde edilen performansların yüksek Olduğu gözlemlenmiştir.


Tam metin:

PDF