Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Adıyaman İlinde Piroliz Teknolojisini Kullanarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerden Aktif Karbon Üretimi: Fizibilite Çalışması Öz   PDF
Yavuz DEMIRCI, Turgay DERE, Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Akrilamid Esaslı Jel ve Kompozit Polimerik Jel Sentezi, Şişme-Büzülme Karakterizasyonunun incelenmesi ve Atık Sulardan Boyar Maddelerin Giderimi Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Şeyda TAŞAR, Şeyma YÜKSEL, Nebihe TUNÇEL, Ramazan ORHAN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016) Asal Sayıların Eratosten Kalburu Algoritması Kullanılarak Bulunmasında GPU ve CPU Başarımlarının Analizi Öz   PDF
Mehmet TURAN, Mehmet Akif NACAR
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016) Biber Bitkisinden Alınan Spektral Yansımaların Yapay Sinir Ağları Kullanarak Hastalık Tespiti Öz   PDF
Kerim KARADAĞ, Ramazan TAŞALTIN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015) Buğday Kepeğiyle Asidik Boya Gideriminin Cevap Yüzey Yöntemiyle Modellenmesi Öz   PDF
Muhammet Şaban TANYILDIZI, Serhat ELÇİÇEK, Yavuz Demirci
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015) Buğday proteini ve bezelye proteini ile hazırlanan çözelti tipi kaplamaların tavuk köftelerde kullanımı Öz   PDF
Osman Kılınççeker, Abdulkadir ALKIŞ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Coğrafi Bilgi Sistemlerin Kentsel Alt Yapı Sistemlerinde Kullanılması Öz   PDF
Mahmut FIRAT, Ömer Faruk DURSUN, Kenan İNCE, Muhammed Fatih TALU, Mahmut AYDOĞDU
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016) Elektrik Tesislerinde Harmoniklerin Meydana Getirdiği Kayıpların Analizi Öz   PDF
Faruk Kürker, Ramazan Taşaltın
 
Cilt 3, Sayı 4 (2016) Faz Değiştirici Yalıtım Malzemelerinin Polietilen Glikolle Üretilmesi Öz   PDF
Zuhal KARAGÖZ GENÇ, Murat Genç, Canan Aksu Canbay, Memet Şekerci
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Geliştirilen tabakalı sonlu elemanla silindirik eğilmeli kompozit plakların lineer statik analizi Öz   PDF
Kazım Ahmet HAŞİM
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015) Haşlama ve Kurutmanın Bazı Sebzelerin Bileşimi Üzerine Etkisi Öz   PDF
İhsan Güngör ŞAT, Özkan ÖZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015) İçecek Atıklarından Biyoyakıt ve Biyoplastik Sentezi İçin Hidroksimetilfurfural (HMF) Üretimi Öz   PDF
Serhat Elçiçek, Muhammet Şaban TANYILDIZI
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016) İki farklı kurumda uygulanan yolculuk talep yönetimi stratejilerinin karşılaştırılması Öz   PDF
Seda Hatipoğlu
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016) İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME İÇİN REVİZYON VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ: MALATYA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Özgür Özdemir
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015) Işıklı Beldesi (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri Öz   PDF
Suat Taşdelen, Erdal Akyol, Sefer Beran Çelik
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Katyonize ve normal pamuğun çeşitli boyarmaddeler ile boyama sonuçlarının karşılaştırılması Öz   PDF
Hüseyin Özdemir
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015) Klima Santrali Fanları İçin Rüzgâr Enerjisi Destekli Hibrit Bir Tahrik Sistemi Tasarımı Öz   PDF
Suat CANBAZOĞLU, Ahmet ERDOĞAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Paralel Çift Pim Uygulanmış ve Yapıştırılmış Karma Bağlantılı Kompozit Plakaların Çekme Yükü Altında Gerilme Analizi Öz   PDF
İrfan Alyanak, Faruk Şen
 
Cilt 3, Sayı 4 (2016) Silis Kumunun Liç Yöntemi ile Saflaştırılmasında Organik Asitlerin Verimliliğinin Araştırılması Öz   PDF
Hasan Hacıfazlıoğlu, Mert Terzi, Tuğba Deniz Tombal, İlgin Kurşun
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016) Sulu Çözeltilerden Lewatit S-108 Katyon Değişim Reçinesiyle Bakır İyonlarının Adsorpsiyonu Öz   PDF
Emir TOSUN, Mehmet Kayra TANAYDIN, Gülistan Deniz TURHAN ÖZDEMİR, Nizamettin DEMİRKIRAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2016) Sulu Çözeltilerden Remazol Brilliant Green 6B Gideriminde Kaolin Kullanımı Öz   PDF
Müslün Sara Tunç, Özge HANAY
 
Cilt 3, Sayı 4 (2016) Termik Santral Uçucu Külünün Tuğla Dayanımına Etkisi Öz   PDF
Mehmet Söylemez, Abdulaziz Yıldırım
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016) Toz Kömürün Flotasyonunda Sıcaklığın Etkisi Öz   PDF
Hasan HACIFAZLIOĞLU, Gözde Hande GERDAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Türkiye, Avrupa ve dünyada rüzgâr enerjisi kullanımı, potansiyeli ve 2013 sonrası hedefler Öz   PDF
Hacı SOĞUKPINAR, İsmail BOZKURT
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015) Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Öz   PDF
Ahmet Nur, Zeki OMAÇ
 
Toplam 26 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


ISSN: 2149-0309