HİKAYENİN HİKAYESİ YA DA BİR ÜSTKURMACA DÜZLEMİNDE AYIŞIĞINDA ÇALIŞKUR

Nilüfer İLHAN
1.879 2.244

Öz


İnsanın en önemli özelliklerinden biri olan anlatma, edebî eserlerde estetik bir imbikten geçerek bir dönüşüme uğrar. Bu estetik, her dönem yaşanılan çağın gereksinimlerine göre farklı bir üslûpla ortaya çıkar. Edebî türler içerisinde hikâye de başlangıcından beri değişik anlatım metotlarıyla yenilenen bir tür olarak görünmektedir. Hikâye yazmaya 1940’lı yıllarda başlayan ve 1980’lere kadar yazmayı sürdüren Cumhuriyet dönemi hikâyecilerinden Haldun Taner de anlatım tekniği zengin olan hikâyecilerimizin başında gelir. 1954 yılında yayımladığı Ayışığında Çalışkur adlı hikâye kitabındaki aynı başlıklı hikâyede de modern anlatılardan olan üstkurmaca tekniğini uygulamıştır. Bu teknikle yazar; hikâye anlayışını ve kendisine yöneltilen eleştirileri ortaya koymuş olur.

Anahtar kelimeler


Haldun Taner, hikâye, anlatı, üstkurmaca, Ayışığında Çalışkur.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.171

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.