TÜRKİYE’DE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN COĞRAFİ DAĞILIMI

Güven ŞAHİN, Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN
1.575 649

Öz


Özet Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, toplam 8.333 km. kıyı uzunluğuna sahip bir yarımada olma özelliğindedir. Bununla birlikte asırlarca denizden uzak yaşamış olmanın verdiği alışkanlıkla Türk halkı denizcilik ve deniz kültürüne yabancı kalmıştır. Her ne kadar günümüzde Türkiye’nin hatırı sayılır bir su ürünleri kültürü olsa da bu konudaki veriler istenilen düzeyin oldukça altındadır. Bununla birlikte akuakültür içerisinde değerlendirebileceğimiz tatlı su ürünlerimizden alabalık yetiştiriciliği konusunda ülkemizde ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla özellikle iç bölgelerimizde de alabalık tüketiminde artışlar görülmekte, beslenme açısından halkımıza yeni bir alternatif sunulmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de alabalık yetiştiriciliğinin ülke genelindeki dağılımını ve alabalık tüketiminin mekansal analizini yapmayı amaçlamaktayız.

Anahtar kelimeler


Alabalık, akuakültür, coğrafi dağılım, Türkiye.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.119

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.