Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisinin erken dönem sonuçları: 28 olgu

Erdal Birol BOSTANCI, Yusuf Bayram ÖZOĞUL, Sinan YOL, Murat ULAŞ, İlter ÖZER, Soner AKBABA, Musa AKOĞLU
1.209 315

Öz


Bu çalışmamızın amacı kolorektal kanserli olgulara uygulanan laparoskopik rezeksiyonların erken dönem sonuçlarını bildirmektir. Gereç ve yöntem: Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği'ne Ağustos 2000 ile Kasım 2003 tarihleri arası nda kolorektal kanser tanısıyla yatırılan ve laparoskopik rezeksiyon yapı lan 28 olgu değerlendirilmiş ve erken dönem sonuçlar bildirilmiştir. Bulgular: Yirmisekiz olgunun 2 (%7)'sinde konversiyona geçildi. Altı olguda (%21) ameliyat sonrası komplikasyon görüldü. En sık görülen komplikasyon kısmi barsak tıkanmasıydı. Bir olgu intestinal fistül nedeniyle yeniden ameliyat edildi. Serimizin ortanca izlem süresi 13.5 (3-40) ay olup, bu süre esnasında bir olguda uzak metastaz görüldü. Port yerinde, insizyon yerinde ve pelviste nüks saptanmadı. İki olgu eksitus oldu. Sonuç: Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisi, laparoskopik ve açık kolorektal cerrahi girişimlerde deneyimli merkezlerde güvenle ve yeterli etkinlikle yapılabilir. İzlemde olgularımızın hiçbirinde laparoskopiye ait olumsuz bir etki görülmemiştir.

Anahtar kelimeler


Laparoskopi, kolorektal kanser, erken sonuçlar

Tam metin:

PDF