Değer Verme Ölçeği (DVÖ)’ni Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

Yasin Aydın, Gökçen Aydın
2.140 550

Öz


...