Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

995.186 435.636

Cilt 17 Sayı 1

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler Full Text (English) Tam Metin
Yetersizliği Olan ve Olmayan Okulöncesi Çocuklara Verilen Seramik Eğitimi ve Uygulamaların Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin
Melahat Altundağ, Mustafa Ural, Emine Eratay, Yasemin Aydoğan
Müzik Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyim, Tutum Ve İnançları Full Text (English) Tam Metin
Zeki Arsal, Devrim Mumcu Arsal, Mustafa Öztürk Akçaoğlu
Hedef Kurami Kapsaminda Beklenen ve Gerçekleşen Yönetici Davranışları Full Text (English) Tam Metin
Hüseyin Arslan, Süleyman Göksoy
Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Full Text (English) Tam Metin
Cem Aslan, Adnan Kan
Değer Verme Ölçeği (DVÖ)’ni Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması Full Text (English) Tam Metin
Yasin Aydın, Gökçen Aydın
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenleri ve Öğretmenlik Eğitimi ile İlgili Beklentileri Full Text (English) Tam Metin
Salih Çakır, Recai Akkaya
Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Benlik Saygısı İle Mesleki Benlik Saygısının İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Efkan Efilti, Yahya Çıkılı
Yöresel Müzik Kültürünün Yaşatılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Kars İli Örneği Full Text (English) Tam Metin
Fatma Ceyda Çınardal, Levent Çınardal, Aşkın Çelik
Ücretli Öğretmen Algılarına Göre İlkokul Yöneticilerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven Ve Yıldırma Davranışları Arasındaki İlişki Full Text (English) Tam Metin
Seyithan Demirdağ
Hababam Sınıfı Filmlerinde Yer Alan Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Alt Metinlerin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Celal Deha Doğan
Ses Eğitimi Alan Kadınların Menstrual Döngü -Menstrual, Folliküler Ve Premenstrual Evre- Ses Özellikleri Full Text (English) Tam Metin
Satı Doğanyiğit, Nalan Yiğit, Kayhan Öztürk
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Başarı Yönelimleri İle Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Alpaslan Gözler, Hasan Bozgeyikli, Ahmet Avcı
Farklı Yaş Kategorilerinde İlkokula Başlayan Öğrencilerin Okul Olgunluğu Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okula Uyum Problemleri Full Text (English) Tam Metin
Hasan Basri Gündüz, Nesrin Özarslan
Özel Öğretim Yöntemleri I Dersinin Öğtrencileri Özel Öğretim Yöntemleri Iı Dersine Hazırlamada Etkisi: Durum Çalışması Full Text (English) Tam Metin
Ömer Faruk İpek, Ayşegül Daloğlu
Ortaokul Öğrencilerinin Lineer Olmayan Sayi Örüntüsüne Bağli Olarak Şekil Örüntüsü Oluşturma Stratejilerinin Analizi Full Text (English) Tam Metin
Çiğdem Kılıç
Müdür Yetkili Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Van İli Örneği Full Text (English) Tam Metin
Yasemin Kubanç, Erdoğan Şama
Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Makbule Selin Milli, Ufuk Yağcı
Okul Öncesi Ve Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Müzik Dersine İlişkin Görüşleri Full Text (English) Tam Metin
Alev Müezzinoğlu, Heran Mirillo
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Ve Yazma Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi Full Text (English) Tam Metin
Caner Özdemir, Tolga Erdoğan
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Oya Ramazan, Elif Yılmaz
Türkiye’de Karşılaştırmalı Tek Denekli Araştırma Modellerinin Kullanıldığı Araştırmaların İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Serdar Sönmez, Mehtap Kot, Elif Sazak Pınar
4-6 Yaş Çocukların Sözcük Dağarcıklarının Ailesel Faktörlere Göre İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Meral Taner Derman
6-12 Yaş Orta-Ağır Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Ritim Uygulamaları Full Text (English) Tam Metin
Atilla Coşkun Toksoy, Şükran Başar
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Resimli Öykü Kitaplarını Seçme Konusunda Yeterlik Düzeyleri Ve Kendi Yeterliklerine İlişkin Algılarının İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Fethi Turan, Mübeccel Gönen, Emine Hande Aydos
Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bilim Ve Bilim İnsanı Algısı Full Text (English) Tam Metin
Halil Turgut, Nurhan Öztürk, Hüseyin Eş
Özel Okulda Öğrenim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler Full Text (English) Tam Metin
Özlem Ulaş, Selen Demirtaş Zorbaz, Emine Feyza Dinçel, Gonca Çiffiliz Kınay, Recai Coştur
Ortaokul Öğrencilerinin Paralelkenari Ayirt Etme Biçimleri: Aşiri Özelleme Ve Aşiri Genelleme Full Text (English) Tam Metin
Fadime Ulusoy, Erdinç Çakıroğlu
Resim, Yazi Ve Resim İle Birlikte Yaziyla Sunulan Nesnelerin Almanca Ve Türkçe Hatirlamadaki Etkisi Full Text (English) Tam Metin
İbrahim And Uyanık, Hamit Coşkun, Yunus Uğur
Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirmeye Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği) Full Text (English) Tam Metin
Dilek Yaralı


ISSN: 1303-0493