Cilt 6 Sayı 3

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler ve Tüm Makaleler PDF
Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Okul Deneyimi: Bir Uygulama Örneği PDF
Nesrin Kaloncu, Nilgün Sazak
AGSL Öğrencilerinin Lise Öğrenimleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri PDF
Sadık Yöndem
1904-2004 Yılları Arasında Çağdaş Türk Bestecilerinin Biyografik Özellikleri ve Eğitim Süreçleri PDF
Ahmet Serkan Ece
Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi PDF
Dolunay Akgül Barış
Keman Eğitimi Almakta Olan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Lisans Düzeyindeki "Keman Eğitimi" Uygulamalarına Dönük Beklentileri PDF
Cansevil Tebiş
Dil, Düşünce, Sanat Kavramları ve Birbirleriyle Olan İlişkileri PDF
Melek Şahindokuyucu
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Keman Eğitimi Alan Öğrencilere Bulundukları Sınıfa Göre Müfredat Programı Doğrultusunda Çalıştırılan Eserler PDF
Meral Dayı Albayrak, Öznur Öztosun Çaydere
Türk Müzik Eğitiminde Yabancı Uyruklu Keman Eğitimcilerinin Rolü ve Katkıları PDF
Demet Ergen
Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Flüt Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Bedensel Rahatsızlıklar ve Giderilme Yolları Üzerine Bir Araştırma PDF
Özge Gençel
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserlerinde Piyanonun Yeri PDF
Elif Kodak
İlköğretim Okulu Müzik Derslerinde Çoklu Zeka Kuramı'na Dayalı Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına ve Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi PDF
Ezgi Kılıç Demirkaya, ,
Dil Gelişimi ve Okuma Eğitiminde Müziğin Etkisi PDF
Öznur Öztosun Çaydere
Kadının Toplumdaki Konumu ve Türkiye'de Sanatın Kadın Dünyasındaki Yeri PDF
Melek Şahindokuyucu


ISSN: 1303-0493