Cilt 15 Sayı Özel

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler PDF
Üstün Yetenekli Bireylerin Görsel Yeti ve Farkındalığı PDF
Alpaslan Uçar
Yetişkin Eğitimi Bakış Açısıyla İşitme Kayıplı Çocuğu Olan Ailelerle Çalışmak PDF
Zerrin Turan
Down Sendromu Olan Çocuklarin Temel Kavramlari ile Ortalama Sözce Uzunluklari Arasindaki İlişki PDF
Ayfer Yıldırım, Pınar Ege
Öğretmen Performansi Dikkate Alinarak Doğrudan Öğretim Yaklaşimiyla Sunulan Hizmet İçi Eğitim Programinin Etkililiği PDF
Emine Gültekin Seylan, Nihal Varol Özyürek
Özel Eğitim Alaninda Çalişan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Doyumlarinin İncelenmesi PDF
Hıdır Aydemir, İbrahim H. Diken, Ahmet Yıkmış, Veysel Aksoy, Osman Özokçu
Zihinsel Yetersizliği Bulunan Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Toplama Becerisinin Öğretimi PDF
Behre Balçık
Yetersizliği Olan Çocuklar, Aile ve Aile Eğitimi: Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Gelişmeler PDF
Murat Doğan
İlkokula Devam Eden Normal Gelişim Gösteren Çocukların Yetersizliği Olan Akranlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi PDF
Galibiye Çetrez İşcan, Yeşim Fazlıoğlu, Cansu Parlak
Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Mezunlarının Sosyal Paylaşım Ağları Yoluyla İzlenmesi Süreci PDF
Zehranur Kaya, Meltem Özten Anay, M. Cem Girgin
NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı Hafta Sonu Özel Grupları PDF
Necate Baykoç, Duygu Aydemir
Sınıf Öğretmenlerinin, Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi PDF
Soner Yatgın, Habip Mehmet Sevgi, Soykan Uysal
Özel Eğitim Öğretmenlerinin İhtiyaç Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi PDF
Emine Eratay, Tuğba Sarı, Umut Kermen
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Bilgisayarda Eğitsel CD İzleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği PDF
Cem Gökmen, Erkan Tekinarslan, İlknur Çifci Tekinarslan
Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bakışını Etkileyen Etkenler PDF
Mustafa Ayral, Şadan Özcan, Rahmi Can, Ahmet Ünlü, Haydar Bedel, Gökhan Şengün, Şenol Demirhan, Kemal Çağlar
Otizmi Olan Öğrencilere Okuma-Yazma Öğretme Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri PDF
Özge Eliçin, Ahmet Yıkmış
Şemaya Dayalı Problem Çözme Stratejisinin Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Problem Çözme Performanslarına Etkisi PDF
Alpaslan Karabulut, Ahmet Yıkmış, Hakan Özak, Havva Karabulut
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmetiçinde Yetiştirilme Düzeyleri PDF
Osman Yıldırım, Nezir Ünsal, Bahtiyar Tolunay
Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Motivasyonları PDF
Hasan Said Tortop, Volkan Koçak, Muradiye Acar, Esra Oruç, Hürü Canöz, Bahar Kapusuz, Emrah Çoşkun
Özel Eğitim Üzerine Yapılan Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi PDF
Sunay Yıldırım Doğru, Özge Özlü, Cansu Kançeşme, Süleyman Doğru
Öğretmen Adaylarının Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenleri ve Uygulama Sınıflarına İlişkin Görüşleri PDF
Ahmet Yıkmış, Hakan Özak, Çimen Acar, Alpaslan Karabulut
Öğretmen Adaylarının Zihin Engelli Birey Kavramına Yönelik Algıları PDF
Hasan Said Tortop, Büşra Kandemir, Ömer Ensar Kaya, Fazilet Demir


ISSN: 1303-0493