Cilt 15, Sayı 2

Cilt 15 Sayı 2

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler Full Text (English) Tam Metin
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenleri ve Benlik Kurguları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği Full Text (English) Tam Metin
Eralp Bahçivan, Fatih Aydın, Dündar Yener
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fene ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Müslüm Can, Çiğdem Şahin
İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin İstatistik ve Olasılık Öğrenme Alanında Zorlandıkları Kavram ve Konuların Belirlenmesi Full Text (English) Tam Metin
Zübeyde Tuba Çakmak, Soner Durmuş
Öğretmen Adaylarının Temel Bilgi Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Oğuz Cetin, Nezih Önal, Abdullah Yasin Gündüz
Okul Psikolojik Danışmanlarında İş Doyumunun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Danışma Öz yeterliği ve Dinleme Becerileri Full Text (English) Tam Metin
Halil Ekşi, Esra Ismuk, Simel Parlak
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Full Text (English) Tam Metin
Cevat Elma, Eda Bütün
Fen ve Teknoloji Öğretim Programlarının Teknoloji Okuryazarlığı Boyutları Açısından İncelenmesi Boylamsal Bir Çalışma Full Text (English) Tam Metin
Eda Erdaş, Pelin Aksüt, Fatih Aydın
Öğretmen Adaylarında Öz Liderlik Becerilerinin Yordayıcısı Olarak Öğrenilmiş Güçlülük ve Denetim Odağı Full Text (English) Tam Metin
Burçak Çağla Garipağaoğlu, Berna Güloğlu
Avrupa Birliği Projelerine Katılım Gösteren Okulların Sağlığına İlişkin Öğretmen Algıları Full Text (English) Tam Metin
Fatma Kesik, Esergül Balcı
Aşamalı Tepki Modeli ve Klasik Test Kuramı Altında Elde Edilen Test ve Madde Parametrelerinin Karşılaştırılması Full Text (English) Tam Metin
İbrahim Alper Köse
Lise Öğrencilerinin Duygusal Özerklik ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Serhat Armağan Köseoğlu, Ayşegül Erçevik
Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum ve Epistemolojik İnanç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Merve Şahin Kürşad
Dokuzuncu Sınıf Matematik Programının Benimsediği Durum Belirleme Anlayışının Ders Kitaplarına Yansımaları Full Text (English) Tam Metin
Zekeriya Nartgün, Köksal Canibey
Okul Yöneticilerinin Dershane Dönüşümüne İlişkin Görüşleri Full Text (English) Tam Metin
Mukadder Boydak Özan, Hakan Polat, Seda Gündüzalp, Zübeyde Yaraş
Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Arzu Özyürek, İsa Özkan
Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerinin ve Öğretim Stili Tercihlerinin İncelenmesi (Bursa İli Örneği) Full Text (English) Tam Metin
Ersin Şahin
Öğretmen Adaylarının Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları, Biliş Ötesi Farkındalıkları ve Denetim Odakları Arasındaki İlişkiler Full Text (English) Tam Metin
Ersin Şahin, Rüyam Küçüksüleymanoğlu
Tablet Bilgisayarların Okul Öncesi Eğitimde Destek Materyali Olarak Kullanılmasının İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Mehmet Can Şahin, Işıl Taş, İrem Gürgah Oğul, Emel Çilingir, Oğuz Keleş
Sözcük Öğretiminin Öğrencilerin Sahip Oldukları Sözcük Sayı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Full Text (English) Tam Metin
Mert Topkaraoğlu, Hakan Dilman
Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi Full Text (English) Tam Metin
Cemal Tosun, Yavuz Taşkesenligil
Meslek Liselerinde Disiplin Sorunları, Nedenleri ve Çözümü Bir Durum Analizi Full Text (English) Tam Metin
Binali Tunç, Sevgi Yıldız, Abdullah Doğan
Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği) Full Text (English) Tam Metin
Esra Turhan, Sally Neumann, Engin Dilbaz
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Resim-İş Öğretmen Adaylarınca Geliştirilen Örnek Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri Full Text (English) Tam Metin
Elif Mamur Yılmaz, Sema Bilici


ISSN: 1303-0493