Cilt 16 Sayı 2

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler Full Text (English) Tam Metin
Okul Yöneticilerinin Öğretmenliğe Dönüş Sürecine İlişkin Görüşleri Full Text (English) Tam Metin
Yener Akman
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okulları ile Bilim ve Sanat Merkezine İlişkin Metaforik Algıları Karşılaştırmalı Durum Çalışması Full Text (English) Tam Metin
Hüseyin Aslan, Ümit Doğan
Ilköğretim Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri ve Geleceklerine Yönelik Beklentileri Karşılaştırmalı Bir Analiz Full Text (English) Tam Metin
Murat Bursal, Serkan Buldur
Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Matematik Kaygı Düzeylerine Etkisi Full Text (English) Tam Metin
Salih Çakır, Serdar Aztekin
Hayat Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Öz Düzenlemeli Öğrenme Modeli Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğuna Etkisi Full Text (English) Tam Metin
Ahu Çatalbaş, Çetin Semerci
Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması Full Text (English) Tam Metin
Celal Deha Doğan
OECD Verilerine Göre Pisa Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin
İzzet Döş, Erkan Hasan Atalmış
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgilerinin İncelenmesi Prizma Örneği Full Text (English) Tam Metin
Burçin Gökkurt, Yasin Soylu
Bireysel Eğitim Programlarında Bilişim Desteğinden Faydalanılmasının Öğretmenlerin Tutumları Üzerindeki Etkisi Full Text (English) Tam Metin
Neslin İhtiyaraoğlu, Esra Karabağ Köse
Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet Sosyo-Ekonomik Durum ve Fizik Başarıları Açısından İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Serkan Kapucu, Eralp Bahçivan
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi Full Text (English) Tam Metin
İlhan Karataş, Mutlu Pişkin Tunç, Esra Demiray, Nurbanu Yılmaz
İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması Full Text (English) Tam Metin
Yaşar Kazu, Oğuzhan Özdemir, Pınar Erten
Otizm Spektrum Bozukluğu İle Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi İle İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Cem Koparan, Avşar Ardıç, Olga Selin Hunler, Mehmet Cem Akköse
İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına İlişkin Veli Görüşleri Full Text (English) Tam Metin
Duygu Saniye Öztürk, Ercan Aksoy
Sosyal Bilgilerdeki Coğrafya Konularının Kavratılmasına Yönelik Uygulamalar, Sorun Ve Öneriler Full Text (English) Tam Metin
Servet Özunal
İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Sürecine İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Asuman Seda Saracaloğlu, Murat Çırakoğlu, Yasin Akay
Türkiye Ve Azerbaycan Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Özerkliğine İlişkin Okul Yöneticileri Ve Öğretmen Görüşleri Full Text (English) Tam Metin
Zeynep Uğurlu, Kemale Qahramanova
Açımlayıcı Faktör Analizinde Tekrar Edilebilirlik: Kavram Ve Uygulama Full Text (English) Tam Metin
Gizem Uyumaz, Ezgi Mor Dirlik, Ömay Çokluk
Teachıng Basıc Addıtıon Operatıons Wıth Interacttıve Unıt To Chıldren Wıth Mental Retardatıon Full Text (English) Tam Metin
Ahmet Yıkmış
3-6 Yaş Çocuklarının Tercih Ettikleri Çizgi Filmlerdeki Şiddet İçeriklerinin Analizi Full Text (English) Tam Metin
Cansu Yıldız
Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi İhtiyacına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Full Text (English) Tam Metin
Onur Yılmaz, Gülsün Şahan


ISSN: 1303-0493