Cilt 16, Sayı 4

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler Full Text (English) Tam Metin
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Çocuk” Ve “Okul Öncesi Öğretmeni” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Full Text (English) Tam Metin
Ege Akgün
Türkiye’de Okuma Eğitiminin Karnesi: PISA Ölçeğinden Çıkarımlar Full Text (English) Tam Metin
Başak Ümit Bozkurt
Az Gören Öğrencilerin Görme Becerileri İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Full Text (English) Tam Metin
Salih Çakmak, Tamer Karakoç, Pınar Şafak
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Annelerine Verilen Aile Eğitiminin Annelerin Bilgi Düzeyleri İle Çocukların Gelişimlerine Olan Etkisinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Ender Durualp, Nazan Kaytez, Gül Kadan
Duygusal Emek Ve Psikolojik İyi Oluş:Bir Yordayıcı Olarak Yönetsel Destek Algısı Full Text (English) Tam Metin
Abbas Ertürk, Sultan Bilge Keskinkılıç Kara, Demet Zafer Güneş
ABD’de Bulunan Türk Öğrencilerin Kültürlenme Tutumları Ve İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki Full Text (English) Tam Metin
Emre Güvendir
İngilizce Öğretmenliği 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Sürecinde Karşılaştıkları İletişim Engeller Full Text (English) Tam Metin
Orhan Kocaman
Altın Yaprak Dergisi (1925): Ahmet İzzet Ve Mehmet Zekai Bey’in Kaleminden "Terbiye Notları" Full Text (English) Tam Metin
Murat Tarhan, Fahri Kılıç, Mehmet Solak
Psikolojik Danışmada Süpervizör Eğitimi Full Text (English) Tam Metin
Melike Koçyiğit Özyiğit, Fatma İşleyen
Ortaöğretim 9.Sınıf Fizik Öğretim Programının Tyler'ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin
Nihat Kotluk, Ahmet Yayla
Sunum Yapma Becerilerinin Çok Yüzeyli Rasch Analizi İle Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin
İbrahim Alper Köse, Hatice Gonca Usta, Alperen Yandı
Geçerlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Ve Güvenirlikte En Çok Tercih Edilen Yöntem: Cronbach Alfa Katsayısı Full Text (English) Tam Metin
Seval Kula Kartal, Ezgi Mor Dirlik
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Lise Öğrencilerinin Özerklik Algılarının İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Erdoğan Kurt, M. Bahattin Acat
Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Öğrencilerinin Özgün Baskı Resim Uygulamalarına İlişkin Tutumları Full Text (English) Tam Metin
Elif Mamur Yılmaz
Yazma Becerisine İlişkin Süregelen Uygulamaların Türkçe Dersi Öğretim Programı (2006) Çerçevesinde Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin
Başak Karakoç Öztürk
5-6 Yaş Çocukların Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin
Serpil Pekdoğan
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Algıları Full Text (English) Tam Metin
Özge Pınarcık, Miray Özözen Danacı, Mehmet Engin Deniz, Nuray Eran
Özel Eğitim Sınıflarında Görev Yapan Özel Eğitim Mezunu Olan Ve Olmayan Öğretmenlerin Öğretim Süreciyle İlgili Gereksinimleri Full Text (English) Tam Metin
Tuğba Sivrikaya, Ahmet Yıkmış
Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Üçgenler Konusunda Tanım Oluşturma Sürecindeki Öğrenmeleri Full Text (English) Tam Metin
Tuğba Uygun, Didem Akyüz
Öğrencilerin Resim Yapma Becerilerinde Gözlemlenen Yaratıcılık İle Yaratici Düşünme Becerileri Arasindaki İlişki Full Text (English) Tam Metin
Kani Ülger
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarinin Problem Kurma Özyeterlik Ve Problem Çözmeye Yönelik İnançlari Full Text (English) Tam Metin
Meliha Ünlü, Gülfem Sarpkaya Aktaş
Altinci Sinifta Elit Sinif Uygulamasi Üzerine Nitel Bir Çalişma Full Text (English) Tam Metin
Ruken Akar Vural, Serap Yılmaz Özelçi, Meltem Çengel, Müfit Gömleksiz
2014 Ve 2015 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na Katılan Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Mezunlarının Atama Puanları Açısından Karşılaştırılması Full Text (English) Tam Metin
Osman Yıdırım, Ali Yılmaz
The Importance Of Listening In Language Learning And Listening Comprehension Problems Experienced By Language Learners: A Literature Review Full Text (English) Tam Metin
Selin Yıldırım, Özgür Yıldırım
Eğitimde Tekonoloji Kullanimi: Fatih Projesine Eleştirel Bakiş Full Text (English) Tam Metin
Hüseyin Yolcu, Arslan Bayram


ISSN: 1303-0493