Akademik İncelemeler Dergisi

383.013 255.672

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 11, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Askeri Modernleşme, Askeri Disiplin ve Din: Düzenli Kitle Orduları Çağında Osmanlı Ordusunda Tabur İmamları PDF
Mehmet Beşikçi
İtalya’nın Oniki Ada’yı İşgali ve Güney Arnavutluk Sorunu (1912-1918) PDF
İsmail Ediz
Boza Consumption in Early-Modern Istanbul As an Energy Drink and a Mood-Altering Substance PDF
İklil Selçuk
Osman Gazi’nin Kimliği Meselesi ve Cihanşümûl Bir Devlete İsminin Verilmesinin Sebepleri Üzerine PDF
Vedat Turgut
Şerʿiyye Sicilleri’ndeki Mefkūd Kayıtları ve İstanbul’un Kayıp Bakkalları PDF
Fatih Bozkurt
Etkilenme Korkusundan Arzu Nesnesinin Tahribine: Mimar Turgut Cansever’de Ötekinin İnşası PDF
Erhan Berat Fındıklı
Avrupa’da Müslümanların Birlikte Yaşama Serüveni: Norveç Örneği -Çokkültürlü Yaşam, Sosyo-Kültürel Organizasyonlar ve Dinlerarası Diyalog Perspektifinden Bir Analiz- PDF
Recep Önal
Bir Kamu Kuruluşunda Çalışanların Liderlik Algıları: Olgubilimsel Bir Yaklaşım PDF
Ömer Avcı, Yalçın Yaşar
Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası ve Üç Büyükler: Almanya, Fransa ve İngiltere PDF
Osman Sabri Kıratlı
Sanat Ve Siyaset İlişkisinde Sanatçı Misyonerliği PDF
Mehmet Emin Kahraman


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1306-7885