Türkiye’de İslamofobi: Mizah Dergilerinde İslam’ın Temsili

Nurdan Akıner, Mustafa Sami Mencet
3.396 647

Öz


Medya, güncel konularda kamuoyunun yönlendirilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Batı’daki İslamofobi hakkında birçok çalışma yapılırken
Türkiye’de İslamofobi’nin varlığı henüz tartışma konusu olmamıştır. Ancak
Türkiye’nin Batılılaşma süreci boyunca güzel sanatların birçok dalında
İslam’a ve Müslümanlara dair imgelerin genellikle olumsuz olduğu görülür.
Bu makalede İslamofobi kavramının yanı sıra mizah dergilerinin İslam’a
ilişkin bu olumsuz imgeleri nasıl oluşturduğu ve beslediği tartışılmaktadır.
Çalışmada 1910-2010 arasında yayımlanan mizah dergilerinden rastgele
seçilenlerle günümüzde en çok satan mizah dergileri Leman, Penguen ve
Uykusuz’un 2014’teki tüm sayıları olmak üzere toplamda yaklaşık 35.500
karikatür içerik analizi ve göstergebilimsel çözümlemeyle incelenmiştir.
Elde edilen bulgular İslam veya Müslümanların Batı’daki İslamofobik imgelere
benzer bir biçimde sunulduğunu göstermektedir. İslamofobik klişeler
genellikle Müslüman bireylerin giyim ve davranışları üzerinden oluşturulmuş
ve genellikle Müslüman figürü yobazlık, terörizm, sahtekârlık ve sapıklıkla
ilişkilendirilmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17550/aid.62268

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.