Müverrihler Semâsının Gurûb Eden Güneşi: “Şeyhü’l-Müverrihîn” Halil İnalcık (1916 - 2016)

Hakan Yılmaz
1.699 348

Öz


Vefeyât

Müverrihler Semâsının Gurûb Eden Güneşi:
“Şeyhü’l-Müverrihîn”
Halil İnalcık (1916 - 2016)


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.