Akademik İncelemeler Dergisi

776.007 366.950

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 11, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

13. Yüzyılda Anadolu’nun İslamlaşma Sürecindeki İsmaili Etkiler ve Bu Etkilerdeki Vefâilik Boyutu PDF
Zahide Ay
Osmanlı Devleti’nde Yeniden Yapılanmanın Şafağında Üç Vergi Sayımı PDF
Ayla Efe
Abdurrahman El-Caberti ve Giovanni Reggio’nun Anlatılarında “Kahire Kale Katliamı” (Mart 1811) ve Memlüklerin Mısır’dan Tasfiyesi PDF
Selda Güner
Gureba Hastanesi’nde Ölüm ve Ölüme İlişkin Masraflar PDF
Kenan Göçer
I. Dünya Savaşında İttihat ve Terakki’nin Siyonistler ile Uzlaşma Çabası: Osmanlı-İsrail Birliği Projesi PDF
Ahmet Asker
Ürkün: Bir Katliam Öyküsü PDF
Murat Köylü
Türkiye’de Ulusal Birlik Algısını Ölçmek: Sakarya Örneği PDF
Mustafa Kemal Şan, Handan Akyiğit
Türkiye’de İslamofobi: Mizah Dergilerinde İslam’ın Temsili PDF
Nurdan Akıner, Mustafa Sami Mencet
The Effects of Margin of Appreciation Doctrine on the European Court of Human Rights: Upholding Public Morality over Fundamental Rights PDF
Itır Aladağ Görentaş
Müverrihler Semâsının Gurûb Eden Güneşi: “Şeyhü’l-Müverrihîn” Halil İnalcık (1916 - 2016) PDF
Hakan Yılmaz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1306-7885