Kişiler

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ALKAN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fuat BOZKURT, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU, Ege Üniveristesi, Türkiye

Prof. Dr. Rıza FİLİZOK, Gediz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Abdullah UÇMAN, 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Konca YUMLU, Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Ahmet ATAN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Meltem KAYA, Mimar Sinan Üniveristesi, Türkiye

Prof. Adem GENÇ, Beykent Üniversitesi, Türkiye

Prof. Zeki ALPAN, Mimar Sinan Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Abdullah KARAÇAĞ, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Kemal Reha KAVAS, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Ömer Zaimoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. M. Fadıl SÖZEN, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Doç. Serkan İLDEN, Kastamonu Üniversitesi, güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Burcu AYAN ERGEN, Yeditepe Üniversitesi, TürkiyeAkdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergi Editörlüğü

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE