Kişiler

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri MüdürüAkdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergi Editörlüğü

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE