Kişiler

Yayın Kurulu

Dr. Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi


Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muammer Çalık, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

Hatice Odacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk ÖZMEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

Doç. Dr. Atilla Çimer, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bülent GÜVEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hasan KARAL, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Kayhan Kurtuldu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Erman Öncü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Türkiye


Doç. Dr. Suat Ungan, Karadeniz Teknik Eğitim Fak. Fatih Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü, TürkiyeKTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

ISSN: 2149-6269