Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Yazarlar için ALAN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’ne gönderilen çalışmaların aşağıda maddeler halinde verilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu maddeleri sağlamayan çalışmalar yazarlara geri gönderilecektir.

1. Gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

2. Çalışmalar dergiye üye olunduktan sonra “Makale Kaydı” bölümüne girilerek sisteme yüklenmelidir (Lütfen üye olurken kendinizi sisteme yazar olarak tanıtmayı unutmayınız). Not: Sisteme (ULAKBİM Dergipark) kayıtlı olmasına rağmen gönderi butonunu görüntüleyemeyen yazarlar, ekranın solunda yer alan "Profilim" alanından kendilerini dergiye yazar olarak tanıtmalıdırlar.

3. Dergiye gönderilen çalışmalar word formatında olmalıdır.

4. Gönderilen çalışmalar aşağıdaki yazım kurallarına uygun olmalıdır.

a. Dergiye gönderilecek Türkçe yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda tek satır aralıklı, 11 Punto, Constantia (Türkçe) yazı biçimi kullanılarak iki yana yaslı düz metin ve satır sonu heceleme kullanılmadan kenarlardan 2 cm. girintili olacak şekilde yazılmalıdır. Bölümlerdeki her paragrafta 1 cm. girinti yapılarak başlatılmalıdır.

b. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı kelimeler yerine olabildiğince Türk dünyasında ortak olan kelime ve deyimler kullanılmalıdır. Türkçede pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce).

c. Yazılar; başlık, özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, öneriler) ve kaynaklar ile varsa yazar notları bölümlerini içermelidir.

- Başlık: 12 kelimeyi aşmayacak şekilde 14 puntolu kalın harflerle ve her bir kelimenin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazım dili Türkçe olan çalışmalar için İngilizce başlık çalışmanın sonundaki İngilizce geniş özetten önce yazılmalıdır. Yazım dili İngilizce olan çalışmalar için Türkçe başlık yazılmayacaktır.

- Özet ve anahtar kelimeler: Yazım dili Türkçe olan çalışmalar için, giriş bölümünden önce sırasıyla Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmak üzere 100-150 kelime arasında iki özet ve özetlerin altına kendi dillerinde anahtar kelimeler yazılacaktır. Özet kısmı 10 punto olacak şekilde Türkçe dilinde yazılmış çalışmalar için ayrıca çalışmanın sonunda 750-1000 kelimeden oluşmak üzere İngilizce geniş özet (extended abstract) bölümü yazılmalıdır. Yazım dili İngilizce olan çalışmalar için Türkçe özet (genişletilmiş özet de dahil) yazılmayacaktır. Not: Yazarlar diledikleri takdirde Türkçe çalışmalar için yazılması gereken İngilizce geniş özeti yayın kabulünden sonra gönderebilirler. Bu durumda çalışma, Extended Abstract bölümü yazılmadan mevcut biçimlendirme korunarak gönderilmelidir. Uzun özetin İngilizce dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Özeti dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmayacaktır. - Ana metin: Ana metinde giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç ile varsa öneriler kısımları yer almalıdır. Derleme türü çalışmalarda, alan yazına dayalı incelemeler ile çevirilerde çalışmanın amaç ve boyutları dikkate alınarak yazar tarafından uygun başlıklar kullanılmalıdır (Ana metinde yer alacak tablolar ve şekiller için makale formatı dosyasındaki örneklere bakınız).

- Kaynaklar: Kaynaklar için yeni bir sayfadan başlanmalı ve APA 5 yazım biçimine uygun olarak yazılmalıdır.

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir
  3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
  4. Metin tek satır aralıklı, 12 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.
  5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
  6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

ISSN: 2149-6269