Matematik Öğretmeni Adaylarının Dörtgenleri Sınıflandırma Becerilerinin İncelenmesi

Suphi Önder BÜTÜNER, Mehmet FİLİZ
3.188 1.465

Öz


Bu çalışmada, öğretmen adaylarının dörtgenlerin özel hallerini tespit edebilme ve dörtgenleri hiyerarşik olarak sınıflandırabilme performansları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü 1. Sınıfında öğrenim gören 44 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Veriler, ilköğretim matematik öğretmenliği programının birinci sınıf ikinci döneminde okutulan Geometri dersinin ilk haftasında, iki adet sorudan oluşan yazılı form vasıtasıyla ile toplanmıştır. Birinci sorunun analizinde her bir dörtgenin özel halini temsil eden her bir geometrik şekil 2, dörtgenin standart hali ise 1, dörtgeni temsil etmeyen bir geometrik şekil -1 olarak puanlanmıştır. İkinci sorunun analizinde ise kavram haritası puanlama yöntemlerinden biri olan benzerlik ölçütüne (similarity index) başvurulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının çoğu dörtgenlerin özel hallerini tespit edememişlerdir. Ayrıca, öğrenci kavram haritalarının çoğunluğu referans haritası ile düşük ya da orta düzey benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dörtgen, Hiyerarşik sınıflandırma, Öğretmen adayı, Alan bilgisi

Tam metin:

PDF


KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

ISSN: 2149-6269