Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Review of the Faculty of Divinity of Amasya University

120.287 112.186

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/Review of the Faculty of Divinity of Amasya University, ilahiyat alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan; bilimsel, hakemli bir dergidir. Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergide, İlahiyat alanının yanı sıra, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat ve Tarih alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngilizce en az 100 kelimelik özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Yazarlar, makalelerini MAKALE YAZIM VE YAYIN İLKELERİ'ne göre düzenlemek zorundadırlar.

Dergimizin tarandığı indeksler:

EBSCOHOST: Academic Search Complete 

SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini

ASOS Index: Akademia Sosyal Bilimler Indeksi 

TEİ: Türk Eğitim İndeksi 

Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi

İSAM: İslam Araştırmaları Merkezi 

Google Scholar

Akademik Dizin

Journal Index

ACAR Index-Akademik Araştırmalar İndeksi

ScilitCilt 3, Sayı 6 (2016)

İçindekiler

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN BİREYLERDE BAZI DEĞİŞKENLERLE İNTİHAR GİRİŞİMİ İLİŞKİSİ PDF
Halil Apaydın, Şuayip Özdemir, Asiye Zoroglu Ünal
TÜRKİYE’DE ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM EĞİTİMİ, ZORLUKLARI VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Sevim Özdemir
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DUYUŞSAL HEDEFLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA PDF
Abdulkadir Çekin
TEBBET SÛRESİNİN KRONOLOJİK TERTİPTEKİ YERİNE DAİR FARKLI BİR GÖRÜŞÜN TAHLİLİ PDF
Bayram Ayhan
AMASYA MÛSİKÎ CEMİYETİ VE BÜYÜKAĞA MEDRESESİ’NİN AMASYA DİNÎ MÛSİKÎSİNE KATKISI PDF
Fatih Koca
CLAUDE GILLIOT VE İSLAMÎ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE I GILLIOT’UN HAYATI, ESERLERİ VE HZ. MUHAMMED İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ PDF
Naif Yaşar
ALLAH'IN VARLIĞI'NI AKLEN BİLMEYE İLİŞKİN MÂTÜRÎDÎ'NİN HUDÛS DELİLİ (HADESÜ’L-A’YÂN DELİLİ) PDF
Fatma Aygün


ISSN: 2147-7256