Yayın politikası

Odak ve kapsam

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bilimsel süreli bir yayın organıdır. Dergide yayınlanan yazıların her türlü içerik sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılar, yayıncı kuruluşun izni olmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz.

Dergide, İlahiyat, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih ve Antroploji alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır. Dergiye ulaşan ve dergi “Yazım İlkelerine” uyulmadan gönderilen makaleler editör tarafından hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan reddedilir.

Dergiye sunulan makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yerde yayın için değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır.  Çeviri çalışmaları için çalışmadan sorumlu olan yazar, gerekli tüm izinleri almış olmalıdır. Çeviri ya da derleme makaleleri, öncelik araştırma makalelerine verilmek koşulu ile her sayıda sınırlı olarak basılır. Yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, editörün ön incelemesinden sonra konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Makalenin gönderildiği her iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde makale yayımlanır. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde makale yayımlanmaz. Bir hakem olumlu, diğeri olumsuz görüş belirtirse, üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemden olumsuz rapor gelmesi halinde yayınlanmaz. Üçüncü hakemden olumlu rapor gelmesi halinde makale hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.

Dergi sisteminde kabul alan makaleler, kabul edildikleri tarihlerin öncelik ve sonralığı esas alınarak yayınlanır. Aynı yazar isminin bulunduğu farklı makaleler, kabul tarihi öncelikli olsa dahi aynı sayıda yer alamazlar.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/Review of the Faculty of Divinity of Amasya University, yayın dili Türkçe’dir. Yayınlanan her makalenin İngilizce en az 100 kelimelik özeti bulunmalıdır. Makalelerin, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir. Bu amaçla, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1# uzantılı web sayfasından yararlanılabilir. Makale metninde yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Yazar(lar) metinleri, sayfa altında sıralı numara sistemine göre veya Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA’s publication Manual of The American Psychological Association” yazım ilkelerine uygun olarak yazmalıdır. Bu amaçla, http://citationonline.net/CitationHelp/csg04-manuscripts-apa.htm#part uzantılı web sayfasından yararlanılabilir.  Dergimize gönderilecek makalelerin “Yazım İlkelerin”nde belirtilen özellikleri taşıması yayınların birliğini sağlayacaktır. Yazım İlkelerine uygun şekilde hazırlanan makaleler sürecin hızla işleyebilmesi için, elektronik dergi sistemimize yüklenerek gönderilmelidir.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kitap Tanıtımı

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Çeviriler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

İçindekiler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Açık erişim politikası

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan yazılara erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

 

Dizinlenme Bilgisi

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi aşağıda belirtilen indekslerde dizinlenmektedir:

EBSCOHOST: Academic Search Complete

SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini

ASOS Index: Akademia Sosyal Bilimler Indeksi 

TEİ: Türk Eğitim İndeksi 

Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi

İSAM: İslam Araştırmaları Merkezi 

Google Scholar

Akademik Dizin

Journal Index

ACAR Index-Akademik Araştırmalar İndeksi

Scilit
ISSN: 2147-7256