Assessment of Contraceptive Method Preferences and Pregnancy Rates During Method Usage of Women

Pınar Çeliker Sağıroğlu, İrep Karataş Eray, Fatma Ebru Yurdakul, Ayşe Filiz Yavuz
1.898 359

Abstract


Objectives: The objective of this study was to investigate the contraception methods used by the patients admitted to the department of Obstetrics and Gynaecology at Ankara Ataturk Training and Research Hospital. The study was performed in a group of patients who were using contraceptive methods and the aim was to identify patients` contraceptive method preferences, the pregnancy rates in the period they were using contraceptives and to determine whether there where any differences between different methods based on how often pregnancies occurred while using contraception. 

Materials and Methods: In our cross-sectional study that was carried out among a group of patients that visited the Department of Obstetrics and Gynaecology at Ankara Ataturk Training and Research Hospital and were on contraception, data were collected by requesting patients complete questionnaires during face-to-face interviews. The study examined patients` sociodemographic information, contraceptive method preferences, pregnancy rates while using contraception and whether they had information about methods.

Results: The average age of the 209 patients who participated in our study was 36,90±9,005. 30.62% of respondents had experienced 4 or more pregnancies. 41,15% of the participants were primary school graduates 78,95% of which were unemployed. When we investigated the methods used we noticed RIA was the most preferred method by 30,62% and traditional methods were used by 34% who used multiple birth control methods. 29,67% of the respondents said they conceived while using birth control methods and 46,71% of those experienced pregnancy while using traditional methods. When they were asked whether they were informed about contraceptive methods  93,27% said they were informed and 61,72% of those thought the information they had was sufficient.

Conclusion: Family planning allows people to attain their desired number of children and timing of their births. This  affects the mother and baby's health positively. Accurate and adequate information is important while choosing a contraception method. In our study; pregnancies experienced while using birth control was higher in numbers when traditional methods were used. On the other hand; insufficient information about modern methods had led to problems. It is important to provide individuals with sufficient and accurate information.


Keywords


Contraception, Choice of contraceptive methods, family planning

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Bildiri, IPPF Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi, Vizyon 2000, Uluslararası Federasyonu - 1996, (Türkiye Aile Planlaması Derneği tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir.) Türkiye Aile Planlaması Derneği Yayınları, No. 54, 1997.

Tokuç B, Eskiocak M, Saltık A. Acil Kontrasepsiyon, STED 2002;11(3):94-7.

Yücesoy İ, Çalışkan E, Çiçek MN, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A. Kontrasepsiyon ve aile planlaması, Kadın hastalıkları ve doğum bilgisi, 2.basım, Ankara: Güneş kitabevi; 2006:789-805.

Aile planlaması, Katılımcı kitapçığı, Sağlık Bakanlığı, Ankara: 2009. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/acsap36.pdf ( Erişim tarihi: 26.03.2016)

Türkiye nüfus ve sağlık araştırması 2013 Hacettepe Üniversitesi nüfus etütleri enstitüsü, Ankara http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf ( Erişim tarihi: 26.03.2016).

Kontraseptif yöntem kullanımı için tıbbi uygunluk kriterleri, Aile planlaması için bir DSÖ temel kaynağı, Sağlık Bakanlığı, 4.baskı, 2009. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44433/2/9789241563888_tur.pdf ( Erişim tarihi: 30.04.2016).

Gençlik danışmanlık ve sağlık hizmet merkezleri CSÜS katılımcı rehberi, Sağlık Bakanlığı,2007, Ankara. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/gen%C3%A7lik%20dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20ve%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20jizmet%20merkezleri%20CS%C3%9CS%20kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1%20rehberi.pdf ( Erişim tarihi 26.03.2016).

Öztaş Ö, Baydar Artantaş A, Kayhan Tetik B, Yalçıntaş A, Üstü Y, Uğurlu M. 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Üreme Sağlığı ve Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları, Ankara Medical Journal 2015; 15(2):67-76. (doi:10.17098/amj.13642).

Sak ME, Evsen MS, Sak S, Çaça F. Kontrasepsiyon Yöntemlerinin etkinliği ve kadınların eğitim düzeyi: Güneydoğu Anadolu'da bir ilçe örneği, Dicle Tıp Dergisi 2008;35(4):265-70.

Budak MŞ, Toğrul C, Balsak D, Sakar MN, Tahaoğlu AE, Akgöl S, Şentürk MB. İsteğe Bağlı Küretaj Olan Kadınların Kontrasepsiyon Yöntemleri ve Küretaj Nedenleri Açısından Değerlendirilmesi, Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015;12( 3):106-9.

Ersoy E, Karasu Y, Yaşar Çelik E, Ersoy AÖ, Tokmak A, Taşçı Y. Gebeliği plansız olan kadınların kişisel özellikleri ve kontrasepsiyon hakkındaki düşünceleri, Journal of Clinical and Experimental Investigations (JCEI) 2015;6(3):250-5 (doi:10.5799/ahinjs.01.2015.03.0528)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.