Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

74.569 421
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde 1990 yılından bu yana turizm disiplininin yakın ilgi ve ilişki içerisinde olduğu dallarda hazırlanmış makaleler yayımlanmaktadır.

Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

2015 Yılı Güz Sayısı Yayınlanmıştır

 
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 2015 Yılı Güz Sayısı (26/2) yayınlanmıştır.  
Yayın tarihi: 2016-04-24
 
Diğer duyurular

Cilt: 26 / Sayı: 1

İçindekiler

Hakem Denetimli Makaleler

Otel İşletmelerinde Yönetici Yetkinliklerinin Analizi: İzmir Örneği PDF
Nilgün AVCI
Ürün Özelliklerinin Performansı ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İlişkinin Karşılaştırılması PDF
Tahir ALBAYRAK
Talep Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Bir Analiz PDF
Kurtuluş BOZKURT, Ozan BAHAR
Kültürel Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Zekânın Rolü: Türk ve Yabancı Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma PDF
Aslı ERSOY, Rüya EHTİYAR
Bireysel ve Davranışsal Faktörlerin Restoran Müşterilerinin Şikâyet Etme Niyetlerine Etkisi PDF
Bahattin ÖZDEMİR, Gökhan YILMAZ, Osman ÇALIŞKAN
Yeşil Bankacılık ve Yeşil Krediler: Antalya’daki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma PDF
Ozan GÜLER, Ekrem TUFAN
Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma PDF
Zeki AKINCI, Nesrin SÖNMEZ

Seçme Çeviri Makaleler

20 Yıl Sonrasında Hiyerarşik Boş Zaman Kısıtlar Teorisini Değerlendirmek PDF
 
Turizm Problemolojisi: Bilgi Üretmenin Özdüşünümselliği PDF
 


ISSN: 1300-4220