Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

48.901 63.627

anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, hakemli bir dergidir. Kış/Aralık ve Yaz/Haziran sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

Dergide, sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe,  eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri ve güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

Dergimiz JIF (The Journals Impact Factor), CiteFactor (Academic Scientific Journals), ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing Services), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), OAJI (Open Academic Journals Index), UIF (Universal Impact Factor) InfoBase Index, CrossRef DOI (Digital Object Identifier), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), TEİ (Türk Eğitim İndeksi), İSAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi),IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor), Google Scholar tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


Duyurular

 

Yeni Sayı: anemon’un Aralık 2015 sayısı yayınlandı

Muş Alparslan Üniversitesi'nin bir yayını olan anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi' in yeni sayısı yayımlanmıştır.  
Yayın tarihi: 2015-12-15 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt: 3 Sayı: 2


Kapak sayfası


ISSN: 2149-4622