Yayın politikası

Odak ve kapsam

 • anemon, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları, bilimsel bir yaklaşımla ele alarak sosyal bilimler alanlarındaki çalışmaların niteliğinin yükselmesine, yöntem ve uygulamaların gelişmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki çalışmalar arasında iletişimin güçlenmesine ve sosyal bilimler alanındaki literatürün zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.
 • anemon’da, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb. tüm sosyal bilimlere ait özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları destekleyerek bilim camiasında üretilen bilgileri akademisyenlerin ve kamuoyunun istifadesine sunmak amacıyla yeni ve özgün çalışmalara yer verilmektedir.
 • anemon’a gönderilecek çalışma, alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir yazı olmalı ya da daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan inceleme olmalıdır.
 • anemon’a gönderilecek yazılar makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde olmalıdır. Dergimize gönderilen çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir.
 • anemon’un yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir; ancak her sayıda derginin sayfa sayısının en fazla üçte biri kadar olmak üzere diğer dillerdeki yazılara da yer verilebilir.
 • anemon’a gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, durum açıkça belirtilmek şartıyla dergiye gönderilebilir. 
 • anemon, Kış/Aralık ve Yaz/Haziran sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.
 • anemon’a gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir.
 • anemon’da yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • anemon’da yer alan yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin ve bağlı olduğu kurumların görüşlerini yansıtmaz.
 • anemon’a gönderilen çalışmalar, TÜBİTAK ULAKBİM’in DergiPark Sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir. Bu sisteme http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anemon da yer alan "Kullanıcı Sayfası/Yeni Gönderi" linkinden ulaşılabilir. Söz konusu sisteme kayıt yapılıp makale gönderildikten sonra hakem süreciyle ilgili gelişmeler ve hakem değerlendirme raporları yazarlar tarafından kolaylıkla takip edilebilir.
 • anemon’un ayrıntılı yayın ilkelerine http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anemon adresinden ulaşılabilir.

 

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Çeviri

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Yayın Değerlendirme

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

EDİTÖR NOTU

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

 • anemon’a gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.
 • anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. anemon Dergisi, sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Hakem raporlar beş yıl süreyle saklanır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmekte veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı vermektedir.
 • anemon’a gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.
 • anemon’un hakem değerlendirme süreci, istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun sürebilmektedir. Normal koşullarda editör tarafından ön değerlendirme aşaması bir hafta; hakem değerlendirme süreci de 8 hafta olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir.
 • anemon’a makale gönderen yazar/yazarlar, Derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.
 • anemon’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, Muş Alparslan Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. 

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın

 

Yayın Ekibi

Editör / Editor-in-Chief  

Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN

[o.esen@alparslan.edu.tr]

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Editör Yardımcısı / Associate Editor  

Yrd. Doç. Dr. Adem LEVENT

[a.levent@alparslan.edu.tr]

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Mahsum AYTEPE

[m.aytepe@alparslan.edu.tr]

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Murat POLAT

[m.polat@alparslan.edu.tr]

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Sekreterya / Secretariat  

Arş. Gör. Abdülmecit YILDIRIM

[a.yildirim@alparslan.edu.tr]

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Arş. Gör.  Halil KILIÇ

[halil.kilic@alparslan.edu.tr]

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Teknik Redaksiyon / Redaction  

Arş. Gör. Berat ÇİÇEK

[b.cicek@alparslan.edu.tr]

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Okt. Yahya ADANIR

[y.adanir@alparslan.edu.tr]

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Grafik Tasarım / Design  

Uzm. Serdar DİK

[s.dik@alparslan.edu.tr]

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

 

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu Üyeleri / Editorial Board Members   

Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mesut IDRİZ

International University of Sarajevo / Bosna Hersek

Doç. Dr. Mohammad Jaber THALJI

Yarmouk University / Ürdün

Doç. Dr. Mohd Roslan Bin Mohd NOR

University of Malaya / Malezya

Doç. Dr. M. Kamil COŞKUN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Murat AKTAŞ

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Serdal SEVEN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Adem PALABIYIK

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Celil AYDIN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇAĞLAYAN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Fikret GEDİKLİ

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. İsmet KESEN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Murat KAYACAN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Reşat AÇIKGÖZ

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

 

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Advisory Board

Prof. Dr. Abdullah KIRAN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ

İstanbul Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

İstanbul Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

Mardin Artuklu Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Mesut IDRİZ

International University of Sarajevo / Bosna Hersek

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU

Uludağ Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ali TAŞKIN

Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Çukurova Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ali UZUN

19 Mayıs Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN

Fırat Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Bayram COŞKUN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Ramazan YELKEN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Recai AYDIN

International University of Sarajevo / Bosna Hersek

Prof. Dr. Bilgehan PAMUK

Gaziantep Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Şamil DAĞCI

Ankara Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY

Atatürk Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Şehabettin YALÇIN

Kâtip Çelebi Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Eyüp G. İSPİR

Gazi Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Şehmus DEMİR

Atatürk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Güven SAYILGAN

Ankara Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

Muğla Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM

Selçuk Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Turgay UZUN

Muğla Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. İsmail TAŞ

Şırnak Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Veli URHAN

Gazi Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ

Bingöl Üniversitesi / Türkiye

 

Prof. Dr. Yasin AKTAY

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. M. Faysal GÖKALP

Uşak Üniversitesi / Türkiye

 

Doç. Dr. Mohammad Jaber THALJI

Yarmouk University / Ürdün

Prof. Dr. M. Sait ŞİMŞEK

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

 

Doç. Dr. Mohd Roslan Bin Mohd NOR

University of Malaya / Malezya

Doç. Dr. Ali UTKU

Atatürk Üniversitesi / Türkiye

 

Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK

Adıyaman Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Bülent SÖNMEZ

Dicle Üniversitesi / Türkiye

 

Doç. Dr. Recep Aslan

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM

Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye

 

Doç. Dr. Saim KAYADİBİ

International Islamic University Malaysia / Malezya

Doç. Dr. Emin ÇELEBİ

İnönü Üniversitesi / Türkiye

 

Doç. Dr. Samira AL-KHAWALDEH

The University of Jordan / Ürdün

Doç. Dr. Erdal BAYKAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

 

Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ

Amasya Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Türkiye

 

Doç. Dr. Yusuf BATAR

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Mahmoud JARAN

The University of Jordan / Ürdün

 

Yrd. Doç. Dr. İskender DÖLEK

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Bagdagul MUSSA

The University of Jordan / Ürdün

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİNÇOĞLU

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

 

Dizin & Indeks

 

 ISSN: 2149-4622