Editörler ve Kurullar

Editör

  1. Yrd.Doç.Dr. Ömer Esen, Muş Alparslan Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Editör Yardımcısı

  1. Yrd. Doç. Dr Mahsum Aytepe, Muş Alparslan Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
  2. Yrd. Doç. Dr. Adem LEVENT, Muş Alparslan Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
  3. Yrd. Doç. Dr. Murat POLAT, Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

Sekreterya

  1. Abdulmecit YILDIRIM, Muş Alparslan Üniversitesi

Teknik Redaksiyon

  1. Arş. Gör. Berat Çiçek, Muş Alparslan Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü


ISSN: 2149-4622