A Validity Analysis of Capital Asset Pricing Model (CAPM) in Istanbul Stock Exchange

Bahadır KARAKOÇ
1.818 656

Öz


Klasik varlık fiyatlama modeli (CAPM) risk ile getiri arasında doğrusal bir ilişki olduğunu önermektedir. Beta katsayısı bu ilişkide varlıkların marus kaldıkları sitematik risk seviyesini ölçer. Dolayısıyla riskin yüksek olması durumu varlığın getirisinin yüksek olmasını gerektirmektedir.Fakat bu model üzerine yapılan çalışmalar bu konuda farklı sonuçlara ulaşarak, CAPM’in geçerliliğinin kullanılan veriye ve kullanılan metoda göre değiştiğini göstermiştir. Bu ve benzeri sonuçlar bizi beta katsayısının riski ölçme kabiliyetini sorgulamaya yöneltmiştir. Özellikle gelişen piyasalarda sistematik risk daha yüksek olduğu için beta katsayısının rolü daha büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada elden edilen sonuçlar CAPM’i doğrulamasına rağmen beta ve getiri ilişkisi beklenenin tam tersi çıkmış olup, beta katsayı bir risk ölçüsünden ziyade, bir varlığın piyasa genel seviyesine orantılı olarak oynaklığını ölçen bir katsayı konumuna gelmiştir.

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.09569