Kur’an’da Münafıkların Tenkidi

Abdulkerim BİNGÖL
1.370 343

Öz


Müslümanların nispeten güç kazanmaya başladığı Medine döneminde ortaya çıkan ve bir taraftan Müslümanların gücünden istifade etmeye çalışan diğer taraftan müşriklerle gizli işbirliği yapan tiplere Kur’an, “münafık” ismi vermiştir.  

Kendini saklamada mahir olan, İslam hukukuna göre Müslüman sayıldığı için İslami toplumun arasına karışıp en mahrem sırlarına ulaşabilen ve düşmanla her türlü kirli ittifak kurabilen bu tehlikeli unsur, Kur’an’da teşhir ve tenkit edilmiştir. Bu kısa çalışmada Kur’an’ın münafıkların davranışlarına yönelttiği eleştiriler değerlendirilmiştir. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.91870