Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

75.244 80.584

anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, hakemli bir dergidir. Kış/Aralık ve Yaz/Haziran sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

Dergide, sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe,  eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri ve güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK Ulakbim SBVT (TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı TR Dizin), JIF (The Journals Impact Factor), CiteFactor (Academic Scientific Journals), ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing Services), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), OAJI (Open Academic Journals Index), UIF (Universal Impact Factor) InfoBase Index, CrossRef DOI (Digital Object Identifier), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), TEİ (Türk Eğitim İndeksi), İSAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi),IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor), Google Scholar tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


Duyurular

 

Genel: TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı kabulü

Kıymetli Hocalarım,

12 adet ulusal ve uluslararası veri tabanı (alan ve diğer endeksler) tarafından özetlenen ve endekslenen Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM’in Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 24.06.2016 tarih ve 66 sayılı komite toplantısında değerlendirilmiş olup dergimiz, 2016 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.

28/07/2016 tarihinde Dergi Yönetimi ile TÜBİTAK arasında konuya ilişkin protokolün imzalanmış olduğunu bildirmekten mutluluk duymaktayız.

Editör

 
Yayın tarihi: 2016-07-29
 
Diğer duyurular

Cilt: 4 Sayı: 1


Kapak sayfası


ISSN: 2149-4622