Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

246.224 137.059

ÇOK DEĞERLİ YAZAR VE OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE

 

Dergimiz Haziran 2016 sayısından itibaren makale kabulünü bu siteden almayı durdurmuştur. 

Çalışmalarını değerlendirmek üzere Anemon Dergisi’ne göndermek isteyen yazarların yeni sitemiz olan "http://dergipark.gov.tr/anemon" üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

 

 

 

 

anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, hakemli bir dergidir. Kış/Aralık ve Yaz/Haziran sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

Dergide, sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe,  eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri ve güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK Ulakbim SBVT (TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı TR Dizin), JIF (The Journals Impact Factor), CiteFactor (Academic Scientific Journals), ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing Services), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), OAJI (Open Academic Journals Index), UIF (Universal Impact Factor) InfoBase Index, CrossRef DOI (Digital Object Identifier), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), TEİ (Türk Eğitim İndeksi), İSAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi),IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor), Google Scholar tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


Duyurular

 

Genel: Anemon taşınma işlemi tamamlandı

Dergimiz Haziran 2016 sayisindan itibaren makale kabulünü  bu siteden almayi durdurmustur.  Çalışmalarını degerlendirmek üzere anemon dergisine göndermek isteyen yazarların yeni sitemiz olan "http://dergipark.gov.tr/anemon" üzerinden sisteme yuklemeleri gerekmektedir. Aralik 2016 sayımız da yeni adresimiz üzerinden yayınlanmıştır.  
Yayın tarihi: 2016-11-09
 
Diğer duyurular

Cilt: 4 Sayı: 1


Kapak sayfası


ISSN: 2149-4622