Tarım Bilimleri Dergisi

123.416 29.993

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere.


 

 

 

Baş Editör

Editor-in-Chief

Ali İNAL

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Sorumlu Editör

Managing Editor

Umut TOPRAK

Ankara University

 

 

Editörler Kurulu

Editorial Board

Canan ABAY, Ege University

Özgür ALTAN, Ege University

Esvet AÇIKGÖZ, Uludag University

Atılgan ATILGAN, Suleyman Demirel University

Yahya Kemal AVŞAR, Mustafa Kemal University

Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz Tar. Araşt. Enst.

Nuh BOYRAZ, Selcuk University

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Nigde University

Semra DEMİR, Yuzuncu Yil University 

Vedat DEMİR, Ege University

Zeliha GÖKBAYRAK, Canakkale University

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada

Atilla KARŞI, Mississippi State University

İsmail KAVDIR, Canakkale University

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Techn. and Edu. Inst. Thessaloniki

Halil KIRNAK, Erciyes University

Ahmet KURUNÇ, Akdeniz University

Yeşim Yalçın MENDİ, Cukurova University

Elena MENTE, University of Thessaly

Nur OKUR, Ege University

Hakan ÖZKAN, Cukurova University

Giuliana PARISI, University of Florence

Jonathan POTE, Mississippi State University

Ana ROUQE, IRTA

Suat ŞENSOY, Yuzuncu Yil University 

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale University

 

  

 

 

 

 

Danışma Kurulu

Advisory Board

Taner AKAR, Akdeniz University

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University

Ensar BAŞPINAR, Ankara University

Diedrich BRUNS, Kassel University

Mark L. GLEASON, Iowa State University

Shu-Quan HE, Shanghai University

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct

Kyeong Uk KIM, Seoul National University

Benz KOTZEN, University of Grrenwich

Ruth MARTIN, Oregon State University

Erdal OZKAN, The Ohio State University

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University

 

 

Amaç ve Kapsam

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırma ve İngilizce makaleleri yayınlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

 

Aims and Scope

Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences accepts original research articles in English in the field of agricultural sciences. Local, taxonomy and case related studies, ordinary and out-of-date research articles are out of scope of journal.


Cilt 22, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Yield and Quality Response of Soybean to Full and Deficit Irrigation at Different Growth Stages under Sub-Humid Climatic Conditions PDF
Burak Nazmi CANDOĞAN, Senih YAZGAN
Determination of L-Dopa (L-3, 4-dihydroxyphenylalanine) Content of Some Faba Bean (Vicia faba L.) Genotypes PDF
Nurdoğan Topal, Hatice Bozoğlu
Morphological, Agronomical, Phenological and Stand Persistence Traits of Some Wild Narrowleaf Birdsfoot Trefoil (Lotus tenuis Waldst. & Kit.) Populations PDF
Ferat Uzun, Hasan Beytullah Dönmez, Ahmet Dal, Mustafa Sürmen, Tamer Yavuz, Mehmet Arif Özyazıcı, Necda Çankaya
Türkiye’nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden Toplanan Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. Doğal Popülasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu PDF
Gülsemin SAVAŞ TUNA, İsmet BAŞER, Metin TUNA
İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868)’nın Doğu Karadeniz’de Kafeslerde Büyüme Performansının Belirlenmesi PDF
Nadir Başçınar, Fatma Delihasan Sonay, Şahin Alsan, İlhan Altınok
Canal Geometry, Flow Velocity, Dallisgrass (Paspalum dilatatum Poir.) Density and Soil Phosphorous Effects on Hydraulic Resistance of Vegetated Canals PDF
Abolfazl Nasseri
Drought Analysis of the Seyhan Basin by Using Standardized Precipitation Index (SPI) and L-moments PDF
Neslihan Seçkin, Emre Topçu
Genç Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişim, Meyve Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Programlarının Etkileri PDF
Erdal DAŞCI, Sebahattin KAYA, Salih EVREN, Hasbi YILMAZ, Mesut Cemal ADIGÜZEL
Bal Arısı (Apis mellifera) Ana Arılarının Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Yöntemlerle Kışlatılması PDF
Aytül Uçak Koç, Mete Karacaoğlu
Determination of Drying Kinetics of Tunceli Garlic with Microwave Drying Technique PDF
HAKAN YOĞURTÇU
Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Panonychus ulmi Koch’nin Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık ve Detoksifikasyon Enzim Düzeyleri PDF
Recep Ay
Patlıcanda Akar (Acari) Biyolojik Çeşitliliği ve Baskın Türlerin Popülasyon Dalgalanması PDF
Nabi Alper Kumral, Sultan Çobanoğlu
Land Use/Cover Change from 2001 to 2010 and its Socioeconomic Determinants in Guangdong Province, A Rapid Urbanization Area of China PDF (English)
Yunpeng Wang
CBS Kullanılarak Çeltik Tarımı için Arazi Uygunluk Değerlendirmesi: Hayrabolu Deresi Havzası (Trakya Yarımadası) Örneği PDF
Emre Özşahin
Effects of Moisture Content on Some Physical Properties of the Yellow Lentil PDF (English)
Eşref IŞIK, Nazmi İZLİ


ISSN: 1300-7580