Tarım Bilimleri Dergisi

454.852 89.581

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere.


 

 

 

Baş Editör

Editor-in-Chief

Ayten NAMLI

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Sorumlu Editör

Managing Editor

Emre KESKİN

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Editörler Kurulu

Editorial Board

Canan ABAY, Ege University, TURKEY

Özgür ALTAN, Ege University, TURKEY

Esvet AÇIKGÖZ, Uludag University, TURKEY

Atılgan ATILGAN, Suleyman Demirel University, TURKEY

Yahya Kemal AVŞAR, Mustafa Kemal University, TURKEY

Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz Tar. Araşt. Enst.,  TURKEY

Nuh BOYRAZ, Selcuk University, TURKEY

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Nigde University, TURKEY

Semra DEMİR, Yuzuncu Yil University,  TURKEY

Vedat DEMİR, Ege University, TURKEY

Zeliha GÖKBAYRAK, Canakkale University, TURKEY

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada, CANADA

Atilla KARŞI, Mississippi State University, USA

İsmail KAVDIR, Canakkale University, TURKEY

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Techn. Inst. Thessaloniki, GREECE

Halil KIRNAK, Erciyes University, TURKEY

Ahmet KURUNÇ, Akdeniz University, TURKEY

Yeşim Yalçın MENDİ, Cukurova University, TURKEY

Elena MENTE, University of Thessaly, GREECE

Nur OKUR, Ege University, TURKEY

Hakan ÖZKAN, Cukurova University, TURKEY

Giuliana PARISI, University of Florence, ITALY

Jonathan POTE, Mississippi State University, USA

Ana ROUQE, IRTA, SPAIN

Suat ŞENSOY, Yuzuncu Yil University,  TURKEY

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale University, TURKEY

 

  

 

 

 

 

Danışma Kurulu

Advisory Board

Taner AKAR, Akdeniz University, TURKEY

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University, TURKEY

Ensar BAŞPINAR, Ankara University, TURKEY

Diedrich BRUNS, Kassel University, GERMANY

Mark L. GLEASON, Iowa State University, USA

Shu-Quan HE, Shanghai University, CHINA

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct, AUSTRALIA

Kyeong Uk KIM, Seoul National University, KOREA

Benz KOTZEN, University of Greenwich, UK

Ruth MARTIN, Oregon State University, USA

Erdal OZKAN, The Ohio State University, USA

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University, TURKEY

 

 

Amaç ve Kapsam

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırma ve İngilizce makaleleri yayınlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

 

Aims and Scope

Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences accepts original research articles in English in the field of agricultural sciences. Local, taxonomy and case related studies, ordinary and out-of-date research articles are out of scope of journal.


Cilt 23, Sayı 4 (2017)

İçindekiler

Makaleler

In Vitro Symbiotic Culture Studies of Some Orchid Species
Arzu Çığ, Hüdai Yılmaz
Agro-Morphological Variation Among an Ancient World Barley Collection
Alptekin Karagöz
Farklı Paketleme Yöntemlerinin Tirsi (Alosa immaculata, Bennett, 1838) Marinatlarındaki Mikrobiyolojik ve Biyojenik
Mehmet Emin Erdem, serkan koral, sedef ışıdan
Comparison of Biochemical Parameters and Volatile Compounds of Hybrid Tomato Varieties for Cultivar Choice of Local Farmers in Turkey
MERYEM KARA
Determination of Nuclear DNA Content and Ploidy of Hypericum perforatum L. Accessions Collected From Western Turkey
Gülsemin SAVAŞ TUNA, Gözde DUYU, Kardelen UZUN, Gülru YÜCEL, Metin TUNA
Gene Action and Useful Heterosis in Interspesific Cotton Crosses (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.)
Mehmet ÇOBAN, Aydın ÜNAY
Determination of green forage and silage protein degradability of some pea (Pisum sativum L.) + oat (Avena sativa L.) mixtures grown in Serbia
Milomir Blagojević, Nenad Đorđević, Bora D, Jordan Marković, Tanja Vasić, Jamina Milenković, Mirjana Petrović
Gamma rays and EMS induced Flower Color Mutation in Grasspea (Lathyrus sativus Linn.)
Pegah Ramezani, Morteza Siavoshi, Anil D More, Mahboubeh Ebrahimi
Sütten Kesim Öncesi Dönemde Farklı Kalitedeki Kaba Yemlerle Beslemenin Holstein Buzağıların Performansı Üzerine Etkileri
İsmail Ülger, Mahmut Kaliber, Selma Büyükkılıç Beyzi, Yusuf Konca
Determination the Body Condition and the Relationship with Milk Yield of Turkish Holstein Cows
Aşkın Galiç
Technological and Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Hardaliye
Muhammet ARICI, Fatma Coşkun, Gülnaz Çelikyurt, Mustafa Mirik, Mehmet Gülcü, Nazan Tokatlı
Probiotic Shelf-life, Mineral Contents and Others Properties of Probiotic Yoghurts Supplemented with Corn Flour
Filiz Yangılar, Songul Cakmakci


ISSN: 1300-7580