Tarım Bilimleri Dergisi

111.793 25.379

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere.


 

 

 

Baş Editör

Editor-in-Chief

Ali İNAL

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Sorumlu Editör

Managing Editor

Umut TOPRAK

Ankara University

 

 

Editörler Kurulu

Editorial Board

Canan ABAY, Ege University

Özgür ALTAN, Ege University

Esvet AÇIKGÖZ, Uludag University

Atılgan ATILGAN, Suleyman Demirel University

Yahya Kemal AVŞAR, Mustafa Kemal University

Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz Tar. Araşt. Enst.

Nuh BOYRAZ, Selcuk University

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Nigde University

Semra DEMİR, Yuzuncu Yil University 

Vedat DEMİR, Ege University

Zeliha GÖKBAYRAK, Canakkale University

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada

Atilla KARŞI, Mississippi State University

İsmail KAVDIR, Canakkale University

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Techn. and Edu. Inst. Thessaloniki

Halil KIRNAK, Erciyes University

Ahmet KURUNÇ, Akdeniz University

Yeşim Yalçın MENDİ, Cukurova University

Elena MENTE, University of Thessaly

Nur OKUR, Ege University

Hakan ÖZKAN, Cukurova University

Giuliana PARISI, University of Florence

Jonathan POTE, Mississippi State University

Ana ROUQE, IRTA

Suat ŞENSOY, Yuzuncu Yil University 

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale University

 

  

 

 

 

 

Danışma Kurulu

Advisory Board

Taner AKAR, Akdeniz University

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University

Ensar BAŞPINAR, Ankara University

Diedrich BRUNS, Kassel University

Mark L. GLEASON, Iowa State University

Shu-Quan HE, Shanghai University

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct

Kyeong Uk KIM, Seoul National University

Benz KOTZEN, University of Grrenwich

Ruth MARTIN, Oregon State University

Erdal OZKAN, The Ohio State University

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University

 

 

Amaç ve Kapsam

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırma ve İngilizce makaleleri yayınlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

 

Aims and Scope

Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences accepts original research articles in English in the field of agricultural sciences. Local, taxonomy and case related studies, ordinary and out-of-date research articles are out of scope of journal.


Cilt 22, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Determination of the Adulteration of Butter with Margarine by Using Fat Constants PDF
Deren Tahmas Kahyaoğlu, Songül Çakmakçı
Chlorophylls Reductions in Fresh-Cut Chard (Beta vulgaris var. cicla) with Various Sanitizing Agents PDF (English)
Hakan Karaca, Ozlem Sevilgen, Yakup Sedat Velioglu, Nevzat Konar
Yavaş Gelişen Sentetik Etlik Piliç Genotipleri ile Ticari Etlik Piliçlerin Büyüme, Karkas Özellikleri ve Bazı Ekonomik Parametreler Bakımından Karşılaştırılması PDF
Musa Sarıca, Vedat Ceyhan, umut sami yamak, Ahmet Uçar, Mehmet Akif Boz
Identifying Irregular Potatoes by Developing an Intelligent Algorithm Based on Image Processing PDF (English)
Yousef Abbaspour-Gilandeh, Afshin Azizi
Elicitor Applications to Cell Suspension Culture for Production of Phenolic Compounds in Grapevine PDF (English)
Emine Sema Çetin, Nilgün GOKTURK BAYDAR
Mineral Nutrient Content of Sweet Corn under Deficit Irrigation PDF
Burhan KARA
The Effect of Sward Structure and N Fertilization on the Grass-legume Silage Quality PDF (English)
Zorica Dragan Bijelic, Zorica Tomić, Violeta Mandić, Dragana Ružić Muslić, Aleksandar Simić, Vesna Krnjaja
Çan Biberinde (Capsicum baccatum var. pendulum) Meyve Olgunluk Dönemleri ile Tohum Gelişimi ve Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi PDF
Kazım Mavi, Nazlı İlke Eken
Paprika Pepper Yield and Quality as Affected by Different Irrigation Levels PDF (English)
Halil Kırnak, ZEKİ GÖKALP, Hüseyin DEMİR, Süleyman KODAL, Ersoy YILDIRIM
Influence of Year, Parity and Birth Type on Milk Yield and Milk Components of Bandırma Sheep (German Black Head Mutton x Kıvırcık) PDF (English)
Tamer SEZENLER, Ayhan CEYHAN, Mehmet Akif YÜKSEL, Seyrani KONCAGÜL, Deniz SOYSAL, Mesut YILDIRIR
Volatile Compounds, Chemical and Sensory Properties of Butters Sold in Çanakkale PDF (English)
Aslı Demirkol, Onur Güneşer, Yonca Karagul Yuceer
Effects of Zinc Application on Yield and Some Yield Components in Peanut (Arachis hypogaea) in the Easthern Mediterranean Region PDF
Seyyid Irmak
Kiraz Anaçlarının in vitro Koşullarda Tuz Stresine Tolerans Mekanizmalarının Fizyolojik Parametreler ve Antioksidan Enzim İzoformları ile Belirlenmesi PDF
Figen Eraslan, Şerife Evrim Arıcı, İbrahim Erdal, Zeliha Küçükyumuk


ISSN: 1300-7580