Tarım Bilimleri Dergisi

163.108 40.463

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere.


 

 

 

Baş Editör

Editor-in-Chief

Ali İNAL

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Sorumlu Editör

Managing Editor

Umut TOPRAK

Ankara University

 

 

Editörler Kurulu

Editorial Board

Canan ABAY, Ege University

Özgür ALTAN, Ege University

Esvet AÇIKGÖZ, Uludag University

Atılgan ATILGAN, Suleyman Demirel University

Yahya Kemal AVŞAR, Mustafa Kemal University

Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz Tar. Araşt. Enst.

Nuh BOYRAZ, Selcuk University

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Nigde University

Semra DEMİR, Yuzuncu Yil University 

Vedat DEMİR, Ege University

Zeliha GÖKBAYRAK, Canakkale University

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada

Atilla KARŞI, Mississippi State University

İsmail KAVDIR, Canakkale University

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Techn. and Edu. Inst. Thessaloniki

Halil KIRNAK, Erciyes University

Ahmet KURUNÇ, Akdeniz University

Yeşim Yalçın MENDİ, Cukurova University

Elena MENTE, University of Thessaly

Nur OKUR, Ege University

Hakan ÖZKAN, Cukurova University

Giuliana PARISI, University of Florence

Jonathan POTE, Mississippi State University

Ana ROUQE, IRTA

Suat ŞENSOY, Yuzuncu Yil University 

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale University

 

  

 

 

 

 

Danışma Kurulu

Advisory Board

Taner AKAR, Akdeniz University

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University

Ensar BAŞPINAR, Ankara University

Diedrich BRUNS, Kassel University

Mark L. GLEASON, Iowa State University

Shu-Quan HE, Shanghai University

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct

Kyeong Uk KIM, Seoul National University

Benz KOTZEN, University of Grrenwich

Ruth MARTIN, Oregon State University

Erdal OZKAN, The Ohio State University

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University

 

 

Amaç ve Kapsam

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırma ve İngilizce makaleleri yayınlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

 

Aims and Scope

Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences accepts original research articles in English in the field of agricultural sciences. Local, taxonomy and case related studies, ordinary and out-of-date research articles are out of scope of journal.


Cilt 22, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Detection of Shape Manufacturing Defects of Flat Fan-Pattern Nozzle Orifices Using Elliptic Fourier Descriptors PDF (English)
Bahadır SAYINCI
Farklı Kaplama Bileşenleriyle Kaplamanın Derin Yağda Kızartılan Piliç Nuggetların Bazı Kalite Karakteristikleri Üzerine Etkileri PDF
Ramazan GÖKÇE, Ali Aytaç AKGÜN, Haluk ERGEZER, Tolga AKCAN
Physical and Chemical Properties of Pekmez (Molasses) Produced with Different Grape Cultivars PDF (English)
Cihat TÜRKBEN, Senem SUNA, Gökçen İZLİ, Vildan UYLAŞER, Cevdet DEMİR
The Factors Affecting Heavy Metal Levels in the Muscle Tissues of Whiting (Merlangius merlangus) and Red Mullet (Mullus barbatus) PDF (English)
Ali Alkan, Nigar Alkan, Ufuk Akbaş
Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus) Dönerinin Soğuk Depolama Sırasındaki Kalite Değişimleri PDF
Levent İZCİ, Şengül BİLGİN, Ali GÜNLÜ, Soner ÇETİNKAYA, Abdullah DİLER, İsmail Yüksel GENÇ, Yıldız BOLAT
Döl Tutma Problemi Olan Holştayn Irkı Sığırlarda Sitogenetik ve Moleküler Genetik Taramalar PDF
korhan arslan, fadime özdemir, esma gamze ilgar, Bilal Akyüz
Assessment of Inverse Distance Weighting (IDW) Interpolation on Spatial Variability of Selected Soil Properties in the Cukurova Plain PDF (English)
Tülay TUNÇAY, İlhami BAYRAMİN, Fırat AtALAY, İlhami Ünver
Farklı Sulama Programlarının Krizantemin Kalitesi Üzerine Etkileri PDF
Yusuf UÇAR, Soner KAZAZ
Biological Control of Cotton Seedling Diseases by Fluorescent Pseudomonas spp. PDF (English)
Oktay ERDOĞAN, Yüksel BÖLEK, Mehmet Erhan Göre
Evaluation of Irrigation Water Quality in Gölbaşı District PDF (English)
Gökşen Çapar, Çiğdem Coşkun Dilcan, Cenk Akşit, Şebnem Arslan, Mehmet Çelik, Süleyman Kodal
Density and Biomass of Fish Populations in Kirmir Stream of Sakarya River, Turkey PDF (English)
özge zencir, Ahmet Şeref Korkmaz
Some Chemical and Physical Properties, Fatty Acid Composition and Bioactive Compounds of Wheat Germ Oils Extracted From Different Wheat Cultivars PDF (English)
Hasan Huseyin Kara
Comparison of Energy Efficiencies of a Small Centrifugal Pump at Constant and Variable Speed Operations PDF
Selçuk Arslan, Alaa Abdulradha Sahib
A Variable Extractant Providing Method for On-The-Go Soil Nitrate Analysis Systems PDF (English)
Saadettin YILDIRIM
Türk Saanen Keçilerinde Elle Sağım ile Makineli Sağımın Süt Verimi, Süt Bileşenleri ve Kalıntı Süt Bakımından Karşılaştırılması PDF
Cemil Tölü, Serkan Irmak, Şinasi Açıkel, Hande Işıl Akbağ, Türker Savaş


ISSN: 1300-7580