Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Doğal Meralarda Yem Kalitesinin Büyüme Mevsimindeki Değişimi

Mustafa GÜR, MURAT ALTIN, Canan ŞEN, Mehmet Levent ÖZDÜVEN
760 141

Öz


Bu araştırma, Tekirdağ Karahisarlı köyünün otlanan, korunan ve sürülüp terkedilen meralarında iki yıl süreyle (2010 ve 2011) yürütülmüştür. Meraların her birinde 30x20 m (600 m2) 4’er örneklik alan içerisinde belirlenen 4 hat üzerinde 4 farklı noktadan 30 Mart-15 Temmuz arasında 15’er günlük aralıklar ile ot örnekleri alınmıştır. Mera otlarının iki yıllık ortalamalarına göre sırasıyla ham protein (HP), ham yağ (HY), ham kül (HK) oranları korunan merada % 10.93, % 1.78 ve % 7.71, otlanan merada % 9.46, % 2.03 ve % 7.86 ve sürülüp terkedilen merada % 8.55, % 1.69 ve % 8.55 olarak bulunmuştur. Mart-Temmuz arası 15 günlük aralıklarla alınan örneklerde en yüksek ham protein otlanan merada 30 Nisan’da (% 10.86), korunan merada 15 Mayıs’ta (% 12.17) ve sürülüp terkedilen merada 15 Nisan’da (% 14.92) belirlenmiştir. Otun, ADF ve NDF oranları sırasıyla korunan merada % 38.38 ve % 49.68, otlanan merada % 36.92 ve % 51.77 ve sürülüp terkedilen merada % 35.84 ve % 50.93 olarak bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Mera; Besin maddesi içerikleri; Ham protein; ADF ve NDF

Tam metin:

PDF