Chlorella vulgaris Üretimi ve Sera Organik Domates Yetiştiriciliğinde Biyogübre Olarak Kullanımının Etkileri

Sena ÖZDEMİR, Atakan SUKATAR, Gölgen Bahar ÖZTEKİN
941 134

Öz


Chlorella vulgaris mikroalginin üretilmesi ve biyogübre olarak kullanımının domates bitkisi üzerinde bitki gelişimi, verim ve meyve kalitesine etkilerinin araştırılması amacıyla yürütülen çalışmada, C. vulgaris tübüler fotobiyoreaktörde üretilmiş ve serada organik domates (cv. Şimşek) yetiştiriciliğinde 3 farklı formda [toprağa toz alg uygulaması (2.5 g fide-1), toprağa sıvı alg uygulaması (250 mL fide-1), yaprağa sıvı alg spreylenmesi] denemeye alınmıştır. Alg uygulanmayan bitkiler kontrol grubunu oluşturmuştur. Deneme tesadüf parseli deneme desenine uygun olarak kurulmuş; üretim 2014 yılı Mart-Haziran aylarında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar C. vulgaris’in biyogübre olarak kullanımının bitki gelişimi, verim ve bazı meyve kalite parametrelerini (kuru ağırlık, toplam suda çözünür kuru madde, titre edilebilir asit ve vitamin C) artırdığını; kullanılan uygulamalar içerisinde özellikle toprağa kuru alg uygulamasının daha iyi sonuçlar verdiğini; doğa dostu bir gübre olarak C. vulgaris’in organik tarımda kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Mikroalg; Organik tarım; Bitki gelişimi; Verim; Kalite

Tam metin:

PDF