Baltalı ve Diskli Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Sırta Ekim Performanslarının Karşılaştırılması

Arzu YAZGI, Harun YALÇIN, Erdem AYKAS, Müjdat TOZAN
766 101

Öz


Bu çalışmada, baltalı ve diskli gömücü ayağa sahip tek dane ekim makinalarının, sırta mısır ekim performanslarının belirlenmesi ve aralarındaki farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır. Makina ekim performanslarının belirlenmesi amacıyla hem laboratuvar hem de tarla denemeleri gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarda yapılan yapışkan bant denemeleriyle makinaların sıra üzeri tohum dağılım düzgünlükleri belirlenmiştir. Tarla denemelerinde ise makinaların sıra üzeri bitki dağılım düzgünlüğü, tarla çıkış derecesi, ekim derinliği düzgünlüğü, ekim makinası tarla (tahrik) tekerleği negatif patinaj oranı (kayma) ve traktör tahrik tekerleği patinaj oranı değerleri saptanmıştır. Denemeler sonucunda, sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğü açısından laboratuvar şartlarında tüm makinalar genellikle “iyi” kalitede ekim yaparken, tarla şartlarında sırta ekimde kalitenin bir miktar azaldığı, ancak diskli gömücü ayağa sahip ekim makinalarının balta tipi gömücü ayağa sahip ekim makinalarına göre mısır tohumlarını çok daha yüksek kalitede ekebildiği belirlenmiştir. Firma bazında diskli tip makinaların baltalı tip makinalara oranla hem daha yüksek tarla çıkışı hem de daha düzgün ekim derinliği sağladığı saptanmıştır. Ekim makinası tarla tekerleğinde meydana gelen negatif patinaj (kayma) değerleri baltalı tip makinalarda % 0.93-5.34, diskli makinalarda ise % 9.14-10.24 değerlerinde bulunmuştur. Traktör arka tekerleğinde meydana gelen patinaj değerleri ise baltalı ve diskli makinalarda sırasıyla % 1.38-3.83 ve % 5.39-9.50 olarak belirlenmiştir. Tüm bulgular doğrultusunda sırta ekimde diskli tip gömücü ayağa sahip ekim makinalarının kullanılmasının uygun olacağı saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


Mısır; Sırta ekim; Dağılım düzgünlüğü; Ekim kalitesi

Tam metin:

PDF