Tarım Bilimleri Dergisi

201.049 49.870

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere.


 

 

 

Baş Editör

Editor-in-Chief

Ali İNAL

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Sorumlu Editör

Managing Editor

Umut TOPRAK

Ankara University

 

 

Editörler Kurulu

Editorial Board

Canan ABAY, Ege University

Özgür ALTAN, Ege University

Esvet AÇIKGÖZ, Uludag University

Atılgan ATILGAN, Suleyman Demirel University

Yahya Kemal AVŞAR, Mustafa Kemal University

Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz Tar. Araşt. Enst.

Nuh BOYRAZ, Selcuk University

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Nigde University

Semra DEMİR, Yuzuncu Yil University 

Vedat DEMİR, Ege University

Zeliha GÖKBAYRAK, Canakkale University

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada

Atilla KARŞI, Mississippi State University

İsmail KAVDIR, Canakkale University

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Techn. and Edu. Inst. Thessaloniki

Halil KIRNAK, Erciyes University

Ahmet KURUNÇ, Akdeniz University

Yeşim Yalçın MENDİ, Cukurova University

Elena MENTE, University of Thessaly

Nur OKUR, Ege University

Hakan ÖZKAN, Cukurova University

Giuliana PARISI, University of Florence

Jonathan POTE, Mississippi State University

Ana ROUQE, IRTA

Suat ŞENSOY, Yuzuncu Yil University 

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale University

 

  

 

 

 

 

Danışma Kurulu

Advisory Board

Taner AKAR, Akdeniz University

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University

Ensar BAŞPINAR, Ankara University

Diedrich BRUNS, Kassel University

Mark L. GLEASON, Iowa State University

Shu-Quan HE, Shanghai University

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct

Kyeong Uk KIM, Seoul National University

Benz KOTZEN, University of Grrenwich

Ruth MARTIN, Oregon State University

Erdal OZKAN, The Ohio State University

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University

 

 

Amaç ve Kapsam

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırma ve İngilizce makaleleri yayınlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

 

Aims and Scope

Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences accepts original research articles in English in the field of agricultural sciences. Local, taxonomy and case related studies, ordinary and out-of-date research articles are out of scope of journal.


Cilt 23, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nde Distilasyon Ürünlerinin Uçucu Yağ ve Fenolik Madde İçerikleri ile Antiradikal ve Antioksidan Aktiviteleri PDF
Hasan Baydar, Nilgün Göktürk Baydar
Mercimeğe (Lens esculanta Moench) Uygulanan Farklı Klor Tuzu ve Dozlarının Kimi İlk Gelişme Özelliklerine Etkisi PDF
Ruziye Karaman, Muharrem Kaya
Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Farklı Görüntü İşleme Yöntemleri ile Yağ Gülü Parsellerinin Belirlenmesi PDF
Rabia Ersan, Levent Başayiğit
Inheritance of Some Agronomic Characters in Pea PDF (English)
Duran Şimşek, Ercan Ceyhan
A Study of Some Physical Properties of Lentil and Wild Oat Weed and Parameters Affecting the Separation of Wild Oat Weed from Lentil by a Gravity Table Separator PDF (English)
Mansour Rasekh, Hadi Bagheri, Mohammad Hossien Kianmehr, Shahriar kouravand
Physicochemical and Sensory Characteristics of Winter Yoghurt Produced from Mixtures of Cow’s and Goat’s Milk PDF (English)
Harun KESENKAŞ, Cem Karagözlü, Oktay Yerlikaya, Elif Özer, Aslı Akpınar, Necati Akbulut
Evaluation of Some Physical, Chemical and Sensory Properties of Kasar Cheese and Its Processed and Analogue Types PDF (English)
Musa Yalman, Onur Güneşer, Yonca Karagul Yuceer
The Influence of the Extract Obtained from Giant Red Shrimp (Aristaeomorpha foliacea) Shells on Chemical Properties of Cold-Stored Anchovy (Engraulis encrasicolus) PDF (English)
Aygül Küçükgülmez, Mehmet Çelik
Effects of Some Properties of Drive Tires Used in Horticultural Tractors on Tractive Performance PDF (English)
Şerafettin Ekinci, Kazım Çarman
Phytochemical Analysis, Antioxidant and Antibacterial Activities of Four Lamiaceae Species Cultivated in Barnyard Manure PDF (English)
Gülsüm YALDIZ, Yeliz KAŞKO ARICI, Gülşah YILMAZ
Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Bahçelerinde Palpita unionalis ile İki Önemli Parazitoiti (Apanteles brunnistigma ve Trichogramma evanescens) Arasındaki İlişki PDF
Gülay Kaçar, Mehmet Rifat Ulusoy
Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Azot Etkinliklerinin Belirlenmesi PDF
Bekir ATAR, Burhan Kara, Zeliha Küçükyumuk
Variability and Correlation of Yield and Forage Quality in Alfalfa Varieties of Different Origin PDF (English) PDF (English)
Ratibor Štrbanović, Rade Stanisavljević, Lana Đukanović, Dobrivoj Poštić, Jordan Marković, Veljko Gavrilović, Nenad Dolovac
The Assessment of Genetic Diversity of Venturia inaequalis Isolates Obtained from Turkey and Europe by Molecular Markers PDF (English)
Suat Kaymak, Nuh Boyraz, Hasan Pınar
Structural Analysis of Field Sprayer Booms PDF (English)
Caner KOÇ


ISSN: 1300-7580