Tarım Bilimleri Dergisi

280.509 62.746

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere.


 

 

 

Baş Editör

Editor-in-Chief

Ayten NAMLI

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Sorumlu Editör

Managing Editor

Emre KESKİN

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Editörler Kurulu

Editorial Board

Canan ABAY, Ege University, TURKEY

Özgür ALTAN, Ege University, TURKEY

Esvet AÇIKGÖZ, Uludag University, TURKEY

Atılgan ATILGAN, Suleyman Demirel University, TURKEY

Yahya Kemal AVŞAR, Mustafa Kemal University, TURKEY

Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz Tar. Araşt. Enst.,  TURKEY

Nuh BOYRAZ, Selcuk University, TURKEY

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Nigde University, TURKEY

Semra DEMİR, Yuzuncu Yil University,  TURKEY

Vedat DEMİR, Ege University, TURKEY

Zeliha GÖKBAYRAK, Canakkale University, TURKEY

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada, CANADA

Atilla KARŞI, Mississippi State University, USA

İsmail KAVDIR, Canakkale University, TURKEY

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Techn. Inst. Thessaloniki, GREECE

Halil KIRNAK, Erciyes University, TURKEY

Ahmet KURUNÇ, Akdeniz University, TURKEY

Yeşim Yalçın MENDİ, Cukurova University, TURKEY

Elena MENTE, University of Thessaly, GREECE

Nur OKUR, Ege University, TURKEY

Hakan ÖZKAN, Cukurova University, TURKEY

Giuliana PARISI, University of Florence, ITALY

Jonathan POTE, Mississippi State University, USA

Ana ROUQE, IRTA, SPAIN

Suat ŞENSOY, Yuzuncu Yil University,  TURKEY

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale University, TURKEY

 

  

 

 

 

 

Danışma Kurulu

Advisory Board

Taner AKAR, Akdeniz University, TURKEY

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University, TURKEY

Ensar BAŞPINAR, Ankara University, TURKEY

Diedrich BRUNS, Kassel University, GERMANY

Mark L. GLEASON, Iowa State University, USA

Shu-Quan HE, Shanghai University, CHINA

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct, AUSTRALIA

Kyeong Uk KIM, Seoul National University, KOREA

Benz KOTZEN, University of Greenwich, UK

Ruth MARTIN, Oregon State University, USA

Erdal OZKAN, The Ohio State University, USA

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University, TURKEY

 

 

Amaç ve Kapsam

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırma ve İngilizce makaleleri yayınlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

 

Aims and Scope

Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences accepts original research articles in English in the field of agricultural sciences. Local, taxonomy and case related studies, ordinary and out-of-date research articles are out of scope of journal.


Cilt 23, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Coğrafi Bilgi Sistemi, Uzaktan Algılama ve İstatistik Yaklaşımlar Kullanarak Çok Kriterli Değerlendirme İle Erozyon Risk Belirlenmesi. Örnek Çalışma; Ankara-Güvenç Havzası
inci Demirağ Turan, Orhan DENGİZ
Borçka Barajı Rezervuarında Yeni Oluşan Sediment Birikim Sahalarında Penetrasyon Direnç Değerlerinin Yersel Dağılımı
Bülent Turgut, Mehmet Özalp, Taşkın Öztaş
Contact toxicity of six plant extracts to different larval stages of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata SAY (Col: Chrysomelidae))
Mustafa ALKAN, Ayhan GÖKÇE, Kenan KARA
Laboratuar Koşullarında Otomatik Bir Patates Dikim Makinasının Performansı Üzerine Kepçe Büyüklüğünün, Tohum Karakteristiklerinin ve Açısal Hızın Etkisi
mustafa Gökalp Boydaş
The comparative effects of microtubules in TUB-GFP and MBD-GFP Arabidopsis thaliana exposed to UV-B Radiation
Dongjing Ma, Huize Chen, Rong Han
Genotypic Variation Among Sorghum Cultivars for Seed Vigor, Salt and Drought Stresses
Süleyman Avcı, Onur İleri, Mehmet Demir Kaya
Pre-Harvest Application Of Retain [Aminoethoxyvinylglycine (AVG)] Influences Pre-Harvest Drop And Fruit Quality Of ‘Williams’ Pears
Sinan Butar, Melike Çetinbaş
Seasonal Carbohydrate Changes in the Leaves of Some Satsuma Cultivars on Different Rootstocks
Ercan YILDIZ, Mustafa Kaplankiran, Turan Hakan Demirkeser, Celil Toplu
Selection of Suitable Sites for Small Ruminant Farming Using Remote Sensing and Geographic Information System
ESİN DERİ, HALİL BAKİ ÜNAL


ISSN: 1300-7580