Tarım Bilimleri Dergisi

242.602 56.812

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere.


 

 

 

Baş Editör

Editor-in-Chief

Ayten NAMLI

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Sorumlu Editör

Managing Editor

Emre KESKİN

Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

Editörler Kurulu

Editorial Board

Canan ABAY, Ege University, TURKEY

Özgür ALTAN, Ege University, TURKEY

Esvet AÇIKGÖZ, Uludag University, TURKEY

Atılgan ATILGAN, Suleyman Demirel University, TURKEY

Yahya Kemal AVŞAR, Mustafa Kemal University, TURKEY

Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz Tar. Araşt. Enst.,  TURKEY

Nuh BOYRAZ, Selcuk University, TURKEY

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Nigde University, TURKEY

Semra DEMİR, Yuzuncu Yil University,  TURKEY

Vedat DEMİR, Ege University, TURKEY

Zeliha GÖKBAYRAK, Canakkale University, TURKEY

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada, CANADA

Atilla KARŞI, Mississippi State University, USA

İsmail KAVDIR, Canakkale University, TURKEY

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Techn. Inst. Thessaloniki, GREECE

Halil KIRNAK, Erciyes University, TURKEY

Ahmet KURUNÇ, Akdeniz University, TURKEY

Yeşim Yalçın MENDİ, Cukurova University, TURKEY

Elena MENTE, University of Thessaly, GREECE

Nur OKUR, Ege University, TURKEY

Hakan ÖZKAN, Cukurova University, TURKEY

Giuliana PARISI, University of Florence, ITALY

Jonathan POTE, Mississippi State University, USA

Ana ROUQE, IRTA, SPAIN

Suat ŞENSOY, Yuzuncu Yil University,  TURKEY

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale University, TURKEY

 

  

 

 

 

 

Danışma Kurulu

Advisory Board

Taner AKAR, Akdeniz University, TURKEY

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University, TURKEY

Ensar BAŞPINAR, Ankara University, TURKEY

Diedrich BRUNS, Kassel University, GERMANY

Mark L. GLEASON, Iowa State University, USA

Shu-Quan HE, Shanghai University, CHINA

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct, AUSTRALIA

Kyeong Uk KIM, Seoul National University, KOREA

Benz KOTZEN, University of Greenwich, UK

Ruth MARTIN, Oregon State University, USA

Erdal OZKAN, The Ohio State University, USA

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University, TURKEY

 

 

Amaç ve Kapsam

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırma ve İngilizce makaleleri yayınlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

 

Aims and Scope

Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences accepts original research articles in English in the field of agricultural sciences. Local, taxonomy and case related studies, ordinary and out-of-date research articles are out of scope of journal.


Cilt 23, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Physio-Biochemical and Molecular Responses in Transgenic Cotton under Drought Stress PDF (English)
Muhammad Bilal SARWAR, Sajjad SADIQUE, Sameera HASSAN, Sania RIAZ, Bushra RASHID, Bahaeldeen Babiker MOHAMED, Tayyab HUSNAIN
The Effects of Seed Treatment with Melatonin on Germination and Emergence Performance of Pepper Seeds under Chilling Stress PDF (English)
Ahmet Korkmaz
Evaluation of Fire Blight (Erwinia amylovora) Disease Reaction of Pear Hybrid Combinations PDF (English)
Yasemin Evrenosoğlu, Adalet Mısırlı, Yeşim Aysan, Hikmet Saygılı, Özlem Boztepe, Sümer Horuz, Nihal Acarsoy Bilgin, Emre Bilen, Ali Baykul
Fatigue Life Enhancement of Three Point Hitch System Brackets in the Garden Series Tractors PDF (English)
İbrahim Savaş Dalmış, Olcay Tezcan, Sait Ozmen Eruslu
Baltalı ve Diskli Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Sırta Ekim Performanslarının Karşılaştırılması PDF
Arzu YAZGI, Harun YALÇIN, Erdem AYKAS, Müjdat TOZAN
Inheritance of Rose-Flowered Mutation in Chickpea (Cicer arietinum L.) PDF (English)
Hüseyin ÇANCI, Nisa Ertoy İnci, Fatma Öncü Ceylan Baloğlu, Tolga Yıldırım
Evaluation of Advanced Lentil Lines for Diversity in Seed Mineral Concentration, Grain Yield and Yield Components PDF (English)
Faruk Toklu, Hakan Özkan, Tolga Karaköy, Clarice J Coyne
The Effects of Water Temperature on Discharge and Uniformity Parameters of Emitters with Different Discharges, Types and Distances PDF (English)
Ulaş Senyigit
Determination of Forage Yield and Quality Characteristics of Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) Lines PDF (English)
Tamer YAVUZ, Mustafa SÜRMEN, Sebahattin ALBAYRAK, Necda ÇANKAYA
Yaygın Fiğ-Tahıl Karışımlarında Ot Verimi, Bazı Kalite Özellikleri ve Rekabetin Belirlenmesi PDF
Özlem ÖNAL AŞCI, Ömer EĞRİTAŞ
Physico-Chemical Characteristic and Fatty Acids Compositions of Cottonseed Oils PDF (English)
Dilşat Bozdoğan Konuşkan
The Piosphere Effects of Livestock Grazing on Rangeland Vegetation in Ahir Mountain of Kahramanmaras Region PDF (English)
Mahmut Reis, Nurşen ŞEN
Yield, Weed Infestation and Seed Quality of Soybean (Glycine max (L.) Merr.) under Different Tillage Systems PDF (English)
Małgorzata Haliniarz Haliniarz, Dorota Gawęda, Rafał Cierpiała, Irena Klusek
Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Doğal Meralarda Yem Kalitesinin Büyüme Mevsimindeki Değişimi PDF
Mustafa GÜR, MURAT ALTIN, Canan ŞEN, Mehmet Levent ÖZDÜVEN


ISSN: 1300-7580