Cilt 20, Sayı 4 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Additive Main Effects and Multiplicative Interactions (AMMI) Analysis of Grain Yield in Barley Genotypes Across Environments PDF PDF
Hasan Kılıç
Fosfor Çözücü Bakteri, Fosforlu Gübre ve Tavuk Gübresi Uygulamalarının Macar Fiğinde (Vicia Pannonica Roth) Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri PDF
Dilara FAYETÖRBAY, Mahmut DAŞCI, Binali ÇOMAKLI
Acaricidal and Ovicidal Effects of Sage (Salvia officinalis L.) and Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) (Lamiaceae) Extracts on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) PDF (English)
Sibel Yorulmaz Salman, Semiha Sarıtaş, Nimet Kara, Recep Ay
Bazı Kışlık Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Çimlenme Döneminde Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi PDF
Mesut UYANIK, Şevket Metin KARA, Kürşat KORKMAZ
Determination of Forage Yield Performance of Some Promising Narbon Vetch (Vicia narbonensis L.) Lines under Rainfed Conditions in Southeastern Turkey PDF (English)
Mehmet Salih SAYAR, Yavuz HAN
Sulanan ve Sulanmayan Koşullarda Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.)’un Gelişme Seyrinin Belirlenmesi PDF
Nihal Kayan, Murat Olgun, İmren Kutlu, Nazife Gözde Ayter, Nurdilek Gülmezoğlu
Kuru İncir Zararlısı Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae)’un Değişik Yaşlı Pupalarına Fosfin Gazının Etkisi PDF
Şule Tütüncü, Mevlüt Emekçi
Görüntü İşleme Tabanlı Hassas İlaçlama Robotu PDF
Kadir Sabancı, Cevat AYDIN
Mathematical Modelling of Convection Drying Characteristics of Artichoke (Cynara scolymus L.) Leaves PDF (English)
Tuncay GÜNHAN, Vedat DEMİR, Abdülkadir YAĞCIOĞLU
Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yerli Koyun Irklarında Kalpastatin (CAST) Geni Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi PDF
Murat Soner Balcıoğlu, Taki KARSLI, Emine ŞAHİN, Zafer ULUTAŞ, Yüksel AKSOY
Consumers’ Purchase Intention toward Safety Labeled Dairy Products in the Black Sea Region of Turkey PDF (English)
Mehmet BOZOĞLU, Chung L. L. Huang, Wojciech J. Florkowski, Bakiye Kılıc TOPUZ
The Population Vigors of Diallel F4 Offsprings of Six Bread Wheat Genotypes for Grain Yield under Irrigated and Rain-Fed Conditions PDF (English)
Mustafa Yıldırım, Mustafa ÇAKMAK
Determination of Stomatal Density and Distribution on Leaves of Turkish Hazelnut (Corylus avellana L.) Cultivars PDF (English)
Nurten AVCI, Ahmet Aygün


ISSN: 1300-7580