Cilt 22, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Yield and Quality Response of Soybean to Full and Deficit Irrigation at Different Growth Stages under Sub-Humid Climatic Conditions PDF
Burak Nazmi CANDOĞAN, Senih YAZGAN
Determination of L-Dopa (L-3, 4-dihydroxyphenylalanine) Content of Some Faba Bean (Vicia faba L.) Genotypes PDF
Nurdoğan Topal, Hatice Bozoğlu
Morphological, Agronomical, Phenological and Stand Persistence Traits of Some Wild Narrowleaf Birdsfoot Trefoil (Lotus tenuis Waldst. & Kit.) Populations PDF
Ferat Uzun, Hasan Beytullah Dönmez, Ahmet Dal, Mustafa Sürmen, Tamer Yavuz, Mehmet Arif Özyazıcı, Necda Çankaya
Türkiye’nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden Toplanan Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. Doğal Popülasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu PDF
Gülsemin SAVAŞ TUNA, İsmet BAŞER, Metin TUNA
İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868)’nın Doğu Karadeniz’de Kafeslerde Büyüme Performansının Belirlenmesi PDF
Nadir Başçınar, Fatma Delihasan Sonay, Şahin Alsan, İlhan Altınok
Canal Geometry, Flow Velocity, Dallisgrass (Paspalum dilatatum Poir.) Density and Soil Phosphorous Effects on Hydraulic Resistance of Vegetated Canals PDF
Abolfazl Nasseri
Drought Analysis of the Seyhan Basin by Using Standardized Precipitation Index (SPI) and L-moments PDF
Neslihan Seçkin, Emre Topçu
Genç Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişim, Meyve Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Programlarının Etkileri PDF
Erdal DAŞCI, Sebahattin KAYA, Salih EVREN, Hasbi YILMAZ, Mesut Cemal ADIGÜZEL
Bal Arısı (Apis mellifera) Ana Arılarının Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Yöntemlerle Kışlatılması PDF
Aytül Uçak Koç, Mete Karacaoğlu
Determination of Drying Kinetics of Tunceli Garlic with Microwave Drying Technique PDF
HAKAN YOĞURTÇU
Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Panonychus ulmi Koch’nin Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık ve Detoksifikasyon Enzim Düzeyleri PDF
Recep Ay
Patlıcanda Akar (Acari) Biyolojik Çeşitliliği ve Baskın Türlerin Popülasyon Dalgalanması PDF
Nabi Alper Kumral, Sultan Çobanoğlu
Land Use/Cover Change from 2001 to 2010 and its Socioeconomic Determinants in Guangdong Province, A Rapid Urbanization Area of China PDF (English)
Yunpeng Wang
CBS Kullanılarak Çeltik Tarımı için Arazi Uygunluk Değerlendirmesi: Hayrabolu Deresi Havzası (Trakya Yarımadası) Örneği PDF
Emre Özşahin
Effects of Moisture Content on Some Physical Properties of the Yellow Lentil PDF (English)
Eşref IŞIK, Nazmi İZLİ


ISSN: 1300-7580