Cilt 23, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Physio-Biochemical and Molecular Responses in Transgenic Cotton under Drought Stress PDF (English)
Muhammad Bilal SARWAR, Sajjad SADIQUE, Sameera HASSAN, Sania RIAZ, Bushra RASHID, Bahaeldeen Babiker MOHAMED, Tayyab HUSNAIN
The Effects of Seed Treatment with Melatonin on Germination and Emergence Performance of Pepper Seeds under Chilling Stress PDF (English)
Ahmet Korkmaz
Evaluation of Fire Blight (Erwinia amylovora) Disease Reaction of Pear Hybrid Combinations PDF (English)
Yasemin Evrenosoğlu, Adalet Mısırlı, Yeşim Aysan, Hikmet Saygılı, Özlem Boztepe, Sümer Horuz, Nihal Acarsoy Bilgin, Emre Bilen, Ali Baykul
Fatigue Life Enhancement of Three Point Hitch System Brackets in the Garden Series Tractors PDF (English)
İbrahim Savaş Dalmış, Olcay Tezcan, Sait Ozmen Eruslu
Baltalı ve Diskli Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Sırta Ekim Performanslarının Karşılaştırılması PDF
Arzu YAZGI, Harun YALÇIN, Erdem AYKAS, Müjdat TOZAN
Inheritance of Rose-Flowered Mutation in Chickpea (Cicer arietinum L.) PDF (English)
Hüseyin ÇANCI, Nisa Ertoy İnci, Fatma Öncü Ceylan Baloğlu, Tolga Yıldırım
Evaluation of Advanced Lentil Lines for Diversity in Seed Mineral Concentration, Grain Yield and Yield Components PDF (English)
Faruk Toklu, Hakan Özkan, Tolga Karaköy, Clarice J Coyne
The Effects of Water Temperature on Discharge and Uniformity Parameters of Emitters with Different Discharges, Types and Distances PDF (English)
Ulaş Senyigit
Determination of Forage Yield and Quality Characteristics of Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) Lines PDF (English)
Tamer YAVUZ, Mustafa SÜRMEN, Sebahattin ALBAYRAK, Necda ÇANKAYA
Yaygın Fiğ-Tahıl Karışımlarında Ot Verimi, Bazı Kalite Özellikleri ve Rekabetin Belirlenmesi PDF
Özlem ÖNAL AŞCI, Ömer EĞRİTAŞ
Physico-Chemical Characteristic and Fatty Acids Compositions of Cottonseed Oils PDF (English)
Dilşat Bozdoğan Konuşkan
The Piosphere Effects of Livestock Grazing on Rangeland Vegetation in Ahir Mountain of Kahramanmaras Region PDF (English)
Mahmut Reis, Nurşen ŞEN
Yield, Weed Infestation and Seed Quality of Soybean (Glycine max (L.) Merr.) under Different Tillage Systems PDF (English)
Małgorzata Haliniarz Haliniarz, Dorota Gawęda, Rafał Cierpiała, Irena Klusek
Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Doğal Meralarda Yem Kalitesinin Büyüme Mevsimindeki Değişimi PDF
Mustafa GÜR, MURAT ALTIN, Canan ŞEN, Mehmet Levent ÖZDÜVEN


ISSN: 1300-7580