Kuzeybatı Anadolu Güç Sisteminde Arızalı Durum Güç Akışı İncelemelerinin Gerçekleştirilmesi

İsmail Öylek, Metin Varan
1.710 389

Öz


Elektrik güç sistemleri yüksek düzeyde lineer olmayan yapıya sahip olup yüklerin, generatör çıkışlarının ve sistem parametrelerinin sürekli değişimiyle beraber bütünsel bir değişkenlik karakteristiği gösterir. Günümüzde sürekli artan elektrik güç ihtiyaçları iletim hatlarının yüklenme sınırları yakınlarında çalışmasını zorlamaktadır. Bu sınır yakınlarında çalışma olası sistem arızalarının telafi edilemez sonuçlar doğurabilmesine neden olabilir. Sistem kritik bileşenleri üzerinde olası arıza senaryoları oluşturarak sürekli güç akışı analizleri yapmak ve oluşan arızaların etkilerini ölçeklemek oldukça önemlidir.

Bu çalışmada 380 ve 154 kV gerilim seviyesinde 114 baranın bağlı olduğu Kuzeybatı Anadolu güç sisteminin 13 baralık bir kesiti üzerinde çeşitli arıza durumları oluşturularak sistem üzerindeki etkileri hesaplanmıştır. Yapılan güç akışı ve arıza hesaplamaları Powerworld yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21541/apjes.27253

Referanslar


S.B. Demircioglu, “Real-time assessment of voltage stability limits using the parameters of the local busbar in electrical power systems’,PhD Thesis, pp. 129-151, October 2006 (in Turkish)

W.F. Tinney, C.E. HART, “Power Flow solution by Newton’s Method”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, pp 86, 1967.

J.D. Glover, M.S. SARMA, “Power System Analysis and Design”, 3rd ed., Brooks/Cole, 2001

M. Crow, “Computational Methods for Electric Power Systems”, CRC Press, 2002

Y. Tamura, H. Mori, S. Iwamoto, “Relationship between voltage instability and multiple load flow solutions in electric power systems”, IEEE Transactions on power apparatus and systems, no.5, pp. 1115-1125, May 1983

M.A. Pai, “Computer Techniques in Power System Analysis”, McGraw-,NewDelhi , pp.110-112, 114-117, 120-126, 1979. www.powerworld.com

D. William, JR. Stevenson, “Elements of Power Systems Analysis”, Fourth Edition , McGraw-Hill, pp.37-65, 68-87, 425-429, Singapore, 1982.

F. Aydin, Y. Uyaroğlu, M.A Yalçin , “The effects of series capacitors to system grow in terms of voltage stability in power transmission systems”, 3rd Energy Efficiency and the Quality Symposium, EVK’2009 21-22 May 2009,Turkey

J. Vlach and K. Singhal, “Computer Methods for Circuit Analysis and Design,” Kluwer Academic Publications, 1993.

O. Elgerd, “Electric Energy Systems Theory,” McGraw-Hill, New York, 1982.

J. Grainger and W. Stevenson, “Power System Analysis,” McGraw-Hill, New York, 1994.

A. Bergen and V. Vittal, “Power Systems Analysis,” second edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2000.

C. Gross, “Power System Analysis,” John Wiley & Sons, New York, 1979.

B. Weedy, “Electric Power Systems,” third edition, John Wiley & Sons, London, 1979.

G. Stagg and A. El-Abiad, “Computer Methods in Power System Analysis,” McGraw-Hill, New York, 1968.