Kişiler

Danışma Kurulu

Doç. Dr. Arif Karademir, Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye

Hacı Ahmet Yolasığmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye

Haldun Müderrisoğlu, Düzce Üniversitesi, Türkiye

Sami İmamoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye

Serpil Önder, Selçuk Üniversitesi, TürkiyeISSN: 2146-698X