Yayın politikası

Odak ve kapsam

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi'nin amacı, Fakültemiz öğretim elemanları ve doğa bilimleri ile ilgili tüm bilim insanlarının çalışmalarının çıktılarını ormancılık ve yakın ilişkide olduğu bilim ve meslek kamuoylarına duyurmaktır.

 

Bölüm politikaları

Derleme

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Araştırma Makalesi

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Teknik Not

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Eski Sayılar

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi başta ormancılık ve peyzaj mimarlığı olmak üzere tüm uygulamalı doğa bilimleri ile ilgili özgün araştırma ve tarama makaleleri ile kısa not ve kitap eleştirilerini yayınlayan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir, her iki dilde de başlık ve özet (araştırma ve tarama makaleleri için) sunulması zorunludur. Sunulacak eserler derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı

 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 


ISSN: 2146-698X