Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Artvin Çoruh üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (buradan sonra kısaca Dergi) yılda iki sayı olarak yayımlanır ve genel ormancılık, peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği ve ilgili tüm alanlara ilişkin özgün araştırma makaleleri, derlemeler, teknik notlar ve bilimsel haberler yayınlar. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir.

Makalenin Dergi’ye sunulması daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı ve halen yayımlanması girişiminde bulunulmadığı anlamına gelir.

Makalenin bütünü şekil, grafik, fotoğraf ve tabloları içermek üzere “Times New Roman” yazı karakterinde, 12 punto ve 1.5 satır aralığında yazılmalı ve 20 sayfayı geçmemelidir.

Sayfa yapısı olarak A4 kağıt boyutu kullanılmalı ve yukarıdan ve soldan 3 cm, aşağıdan ve sağdan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Tüm sayfalar sırasıyla numaralandırılmalıdır.

Makale dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Dergi’ye gönderilen makaleler şu bölümlerden oluşur: Başlık sayfası: Makale başlığı (makale dilinde), yazarların tam adları (unvansız olarak) ve çalıştıkları kurumlar ile sorumlu yazarın tüm iletişim bilgilerini (açık adres, e-mektup ve telefon ve belgegeçer numaraları) içermelidir. Özet sayfası: Makale başlığı, özeti (en fazla 150 kelime) ve anahtar kelimeler (en fazla altı adet) makale dilinde verilmelidir. Aynı bilgiler diğer dilde de (makale dili Türkçe ise İngilizce ya da tersi) verilmelidir. Ana metin: Makale ana metni Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, ve Tartışma bölümlerinden oluşur. Gerek görülürse Sonuç ve Tartışma bölümleri tek bir bölüm halinde verilebilir.

Günümüz Türkçesi en sade ve en akıcı şekilde kullanılmalıdır.

Şekil ve tablolar makale içinde uygun yerlere şekil ve tablo numarası verilerek yerleştirilmeli, tablo başlıkları tablonun üst kısmında ve şekil başlıkları şeklin altında verilmelidir. Şekil ve tablo başlıkları mümkün olduğunca kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Şekil resim ise yüksek çözünürlükte olmalı, grafik ise anlaşılması kolay olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sadece yatay çizgiler kullanılmalıdır.

Makaleye konu canlı tür ya da türlerinin yerel isimleri kullanılıyorsa bunların bilimsel adları metinde ilk geçtikleri yerde belirtilmelidir.

Birimler için SI uluslar arası birim sistemi kullanılmalı, ondalık ifadeler nokta (.) ile belirtilmelidir (örneğin, % 45.7 veya 0.221).

Kaynaklar: Makale içinde atıf yapılan tüm kaynaklar Kaynaklar bölümünde alfabetik olarak listelenmelidir. Aynı şekilde Kaynaklar bölümündeki tüm eserlere metin içinde atıf yapılmalıdır. Kaynaklar metin içinde yazarın soyadı ve yayınlandığı tarihe göre verilmelidir (Örneğin: tek yazarlı ise (Scotti 2011); iki yazarlı ise (Kraj ve Sztorc 2009); ikiden çok yazarlı ise (Çengel ve ark. 2011)). Aynı parantez içinde birden fazla atıf verilecekse bunlar eskiden yeniye doğru ‘;’ ile ayrılarak sıralanmalıdır. Atıf cümle içinde kullanılacaksa sadece yılı paranteze alınmalıdır (Örneğin: ‘Steffenrem ve ark. (2007) Picea abies odun özelliklerinin …’). Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi listelenmelidir:

Dergi makaleleri:

Tolunay D (2011) Total carbon stocks and carbon accumulation in living tree biomass in forest ecosystems of Turkey. Turk J Agric For 35:265-279

Cabral R, O’Reilly C (2008) Physiological and field growth responses of oak seedlings to warm storage. New Forests 36:159-170

Kitaplar:

Ürgenç S (1988) Genel plantasyon ve ağaçlandırma tekniği. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayını, No: 444, İstanbul

Falconer DS, Mackay TFC (1996) Introduction to quantitative genetics. Longmans Green, Harlow, Essex

Kitapta Bölüm:

Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257

Bildiriler:

Çağlar Y (2010) Dış kaynaklı tümleşik su havzası rehabilitasyon projelerinin getirileri ve götürüleri. In. Güner S (ed) Proc. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, pp 615-624

Tezler:

Uzun A (2009) KTÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanında bitkisel tür çeşitliliğinin saptanması ve vejetasyonunun haritalanması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sunum

Tüm makaleler Dergi’nin online sunum sistemi üzerinden aşağıdaki adresten yapılmalıdır

http://edergi.artvin.edu.tr

Yayım Sunulan makaleler editör tarafından değerlendirilir. Dergi kapsamı dışında olan ve sunum ya da içerik bakımından belirli bir bilimsel seviyede olmayan makaleler hakem incelemesine gönderilmez ve durum yazar(lar)a bildirilir. Hakem incelemesine değer görülen eserler en az iki hakeme gönderilir. Hakem önerileri doğrultusunda eser yayına olduğu gibi kabul edilebilir, hakem önerileri doğrultusunda düzeltilerek kabul edilir, düzeltilerek tekrar hakemlere gönderilir ya da reddedilir. Yayına kabul edilen eserler üzerinde, varsa, gerekli düzeltmeler yazar(lar) tarafından en kısa sürede tamamlanır. Ön baskılar sorumlu yazara gönderilir ve yazar bunları baskı hataları bakımından denetleyerek 24 saat içerisinde gönderir. Bu aşamada içerik üzerinde değişiklik yapılamaz. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış (ıslak) ‘yayın hakkı ve telif devir formu’ ön baskı aşamasından önce Dergi’ye gönderilmelidir

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. ##default.journalSettings.checklist.addressesLinked##
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


ISSN: 2146-698X